سوار شدن بچه روی دوش نماز گزار

سوار شدن بچه روی دوش نماز گزار

همراه داشتن عین نجاست در نماز مبطل است اما اگر نداند که پوشک را نجس کرده یا نه هرچند پای بچه پاک نباشد ولی خشک باشد اشکال ندارد .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

منبع: پرسمان دانشجویی

دکمه بازگشت به بالا