تمام شدن نماز صف جلو

تمام شدن نماز صف جلو

اگر بلا فاصله بعد از سلام دادن , در رکعت سوم اقتدا نمایند نماز شما به جماعت صحیح است و اگر اقتدا نکنند یا فاصله قطع شود نماز شما به فرادی صحیح می باشد و باید بقیه را به نیت فرادی بخوانید.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

منبع: پرسمان دانشجویی

دکمه بازگشت به بالا