حرمت ارتباط با جن

حرمت ارتباط با جن

به استناد آیات پنجم و ششم از سوره مبارکه جن برخی از جن نسبتهای دروغی به خدای منزه و سبحان میدهند. یعنی مشرک و ظالم هستند. به صراحت این مطلب در قرآن وجود دارد. برای نمونه : ترجمه المیزان، ج ۲۰، ص: ۶۵
در اقوام گذشته مانند عرب ، کاهنان زیادى وجود داشتند که معتقد بودند به وسیله طایفه” جن” بسیارى از مشکلات را حل می کنند و از آینده خبر مى دهند.
ر. ک: تفسیر نمونه ، ج ۲۵ ، ص ۱۰۷ .
با توجه به خرافات فراوان در بین مردمی که در این وادی ها سرگرمند، احتمال هر گونه صدمه و اذیت و آزار بر آنها ،احتمالی عقلایی است. لذا مصادیق متعددی در این زمینه وجود دارد از دروغ گفتن جن و اتهام زدنهای ناروا و تا روان پریش شدن اشخاص در اثر انفعال و اثر پذیری ازین ارتباطها و… . لذا خردمندانه ترین عمل توجه به حرمت این امور و ترک چنین وادی پرخطر و رهزنی است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

منبع: پرسمان دانشجویی

دکمه بازگشت به بالا