اولویت انجام واجبات یا ترک محرمات

اولویت انجام واجبات یا ترک محرمات

این دو در حقیقت یک چیز است و تحت عنوان انجام وظیفه بندگی مطرح می شود اما اگر بخواهیم اولویت بندی کنیم باید بگوییم ترک گناه و حرام نسبت به انجام واجبات اولویت دارد چون تا زمانی که شخص گناه می کند واجبات و عبادات اش مقبول نمی شود و تاثیر داشتن واجبات منوط به ترک گناه و تقوا است. بنابراین باید از توبه و ترک گناه شروع کنید و در ضمن آن به واجبات خود هم عمل نمایید و سعی کنید گذشته را اگر حق الناس و یا حق الله به عهده دارید جبران نمایید تا خدای متعال شما را به عنوان یکی از بندگان خوب خود بپذیرد و مورد عنایت و حمایت خود در دنیا و آخرت قرار دهد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

منبع: پرسمان دانشجویی

دکمه بازگشت به بالا