وهابیت و تحریف در تاریخ

وهابیت و تحریف در تاریخ

وهابیت و تحریف در تاریخ
مقدمه
وهابیت مسلک یا جریانی است ساختگی و جعلی که بسیاری ار شعائر دین مانند شفاعت، توسل، تبرک،‌بنا بر قبور،زیارت و عزاداری را شرک و یا بدعت می داند و یا آن چه که منتهی به شرک و بدعت می شود.
بنیانگذار مکتب سلفی گری شخصی است به نام «احمد بن عبد الحلیم» معروف به« تیمیه حرانی دمشقی» ( ۶۶-۷۲۸ق)‌ است او به حدی هتاک بود که مورد اعتراض شدید علماء و دانشمندان برجسته اهل سنت زمان خود تا عصر حاضر قرارگرفته است . و هم اکنون افکار باطل و انحرافات او در بین امت اسلامی بعنوان « شیخ الا سلام »‌رواج داشته و گفتار وی منشا ء‌ عقاید وهابیت قرار گرفته است.
مروج این تفکر «محمد بن عبدالوهاب» است که بعد از پانصد سال ظهور کرد و دارای پیروانی شد که منتسب به عبد الوهاب شدند و بنام «وهابیت» معروف شد .(۱۱۱۵-۱۲۰۶)
وهابیت درباره عقاید، چیزی برآنچه ابن تیمیه آورده بود نیفزود و فقط بیش از آنچه او شدت عمل به خرج داده بود وهابیان تاکید ورزیده و سخت گرفتند.

روش ها
در تاریخ وهابیون هویداست که برای رسیدن به اهداف شوم خود شیوه های متعددی از قبیل تطمیع ،‌تهدید ،‌قتل را در پیش گرفته و می گیرند و نیز بنیان گذاران و مروجین وهابیت در کتب خود شیوه های متعددی برای رسیدن به اهداف خود اعمال کرده اند و تنها خود و کسانی را که از آنان پیروی می کنند مسلمانند و کسانی را که از آنان تبعیت نکنند در ردیف یهود و نصاری قرار می گیرند و متهم به شرک و کفر می شوند.
یکی از شیوه هایی که برای رسیدن به اهداف سیاسی خود بکار می برند تحریف و دست بردن در کتب تاریخی است چون دارای تعصب خشک و انجماد فکری اند هرگز نمی توانند واقعیت تاریخ را بر تابند لذا به واقعیتهای تاریخ دستبرد زده ومورد تحریف قرار می دهند.

در این نوشتار به چند نمونه از تحریفات وهابیون در تاریخ اسلام اشاره می شود آن گاه قضاوت را به خواننده واگذارمی کنیم تا چه حد از حقیقت و واقعیت فاصله گرفته اند و ادامه دهنده تعصبات جاهلی اند.
«شمس الدین ذهبی» از حفاظ اهل سنت و از شاگردان برجسته ابن تیمیه می گوید :‌ «یا لیت احادیث الصحیحین تسلم منک»( نصیحه الذهبیه صفحه ۷۷) ای کاش احادیث کتب صحیحین از اعتراض تو در امان می ماند.

نمونه های تحریفات
۱. یکی از روایاتی که مورد دستبرد این فرقه ضاله واقع شده حدیث معروف «ثقلین» است که از لحاظ سندی و متنی مورد تواتر شیعه و اهل سنت است که پیامبر اکرم (ص)‌فرمود: «‌انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی» من دو چیز گرانبها را برای شما باقی می گذارم یکی کتاب خدا و دیگری عترت من است که اهل بیت من باشد.
روایت در صحیح مسلم چنین نقل شده: «‌انا تارک فیکم الثقلینی اولهما کتاب الله …ثم قال : واهل بیتی اذکر کم الله فی اهل بیتی» .( صحیح مسلم جزء ۱۲) احمد بن حنبل در مسند (مسند احمد جزء۲۲ صفحه ۲۲۶،۲۵۲،۳۲۴، و جزء ۲۳ صفحه ۱۸۰)ابن حجر میثمی در الصواعق المحرقه (الصواق المحرقه ‌،‌صفحه ۱۳۶)و سایر منابع اهل سنت مشابه این روایت قید «اهل بیتی » آمده است .
شیخ عبدالله بن باز(وی رئیس دعوت و ارشاد عربستان سعودی بوده که در سال ۱۴۲۰ق فوت کرده . وی تظاهرات را بدعت دانسته ومدح قومی مانند فلسطین و لبنان و ذم قومی مانند امریکا واسرائیل را گناه شمرده و نیزاز شیعیان ایران بعنوان خطرناک ترین شیعه یاد کرده است.) در جزوه کوچکی(یکی از شیوه ها ی تبلیغی وهابیون انتشار و پخش کتب بصورت جزوه کوچک است که رایگان در اختیار و در دسترس همگان قرار می دهند و به جهت سهولت در مطالعه به این شکل قرار می دهند.)که در سال۱۳۶۴ه.ش منتشر کرد در صفحه ۸ این جزوه حدیث مزبور را چنین نقل می کند « انه صلی الله علیه و سلم خطب الناس یوم عرفه فقال :‌انی تارک فیکم ما لن تضلوا ان اعتصمتم به کتاب الله و سنتی »‌
عبد الرحمان آل الشیخ در کتاب خود به نام فتح المجید روایتی به همین مضمون نقل کرده است «‌قال الله علیه و سلم :‌انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا کتاب الله» (فتح المجید صفحه ۳۵)
تحریف آن قدر آشکار است که بین نقل بن باز و آل شیخ که هردو پیرو یک مسلکند تفاوت وجود دارد در یکی (‌کتاب الله و سنتی) و در دیگری فقط (کتاب الله) ذکر شده است.( یکی از شبهاتی که از ناهیه وهابیت مطرح می شود و حتی بین جوانان شیعه شایع ورواج دارد این است که می گویند چه فرقی است بین « کتاب الله و سنتی» و« کتاب الله و عترتی »)
۲. در کتاب مسند احمد بن حنبل درچاپهای قدیمی به هشت روایت بر می خوریم که همگی آن به برادری پیامبر (‌ص‌) ‌و علی (ع)‌ اشاره دارد و پیامبر (‌ص) ‌در همه آن روایات به امام علی (ع) ‌فرموده است «هذا اخی»( مسند احمد بن حنبل جلد ۶ صفحه ۱۲۹که در چاپهای بعدی همه این روایات حذف شده است) ونیز در ذیل آیه شریفه «وانذرعشیرتک الاقربین» ‌حدیث انذار را می فرماید:‌ «ایکم یوازونی علی هذا الاموال تکون بعدی اخی ووصیتی وخلیفتی.»
که در بسیاری از کتب اهل سنت از جمله طبری در تاریخ خود آورده است اما بعدها نویسنده کتاب «‌صیاه محمد (ص)‌»«‌محمد حسین هیکل» جمله «وصیتی و خلیفتی» را حذف کرده و فقط گفته: «هذا اخی وکذا و کذا» و تنها در کتاب «تهذیب الانار طبری» عبارت «ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم واسمعوا له و اطیعوا» (تهذیب الانار –طبری – جزء۴ صفحه ۵۹) موجود است و به خاطر غفلت وهابیون ازدستبرد و حذف آن در امان مانده است.
در حال حاضر کمتر کتاب یا نرم افزاری پیدا می شود که عبارت «وصیی و خلیفتی»‌ را داشته باشد و تنها به جمله «هذا اخی و کذا و کذا» اکتفا کرده اند.
اهل سنت بطور عام و وهابیون بطور خاص کتاب «صحیح بخاری» را اصح الکتاب بعد از قرآن می دانند که در چاپهای اولیه این کتاب روی جلد عنوان «‌اصح الکتاب بعد القرآن » آمده است با توجه به ارزش والای این کتاب در نزد آنان دیده می شود که دراین کتاب تحریف صورت گرفته است.
۳. ابن حجر عسقلانی (حافظ علی الاطلاق اهل سنت) در شرح خود بر صحیح بخاری به نام «فتح الباری» می گوید:‌ «وتقدم فی باب المعرفه من کتاب المظالم ا فتامن ان یغضب الله لغضب رسوله فتهلکین…»( جلد ۹ صفحه ۲۴۶)
جالب است که بدانید در نسخه های حال حاضر از صحیح بخاری اصلا بابی به نام «باب المعرفه» در قسمت کتاب «المظالم» وجود ندارد.
حال چرا این قسمت از کتاب صحیح بخاری تغییر کرده است ؟ چون کسانی که اهل بیت پیامبر (ص)‌را آزار و اذیت می کردند مورد غضب آن حضرت واقع می شدند.
۴. ابن حجر میثمی مکی شافعی متوفای «۹۷۳ه.ق» در «الصواعق المحوقه» ذیل آیه ۱۲سوره زخرف می گوید:‌ «و من ذلک ما اخرجه مسلم و ابوداود و النسائی و ابن ماجه و آخرون (المهدی من عترتی من ولد فاطمه).
علامه متقی هندی متوفای ۹۷۵ق می گوید: «‌المهدی من عترتی من ولد فاطمه»(د م عن ام سلمه)‌(کنز العمال جلد ۱۴ صفحه ۲۶۴ ح ۳۸۶۶۲)
وی درابتدای کتابش بیان می کند که منظور از رمز «م» ‌یعنی صحیح مسلم (جلد۱, ص ۶)
محمد علی الصبیان در «اسعاف الراغبین»( ص ۱۴۵) و حمزاوی مالکی در «مشارق الانوار»( ص ۱۱۲)بیان کرده اند که این روایت در صحیح مسلم وجود داشته است.
جای تاسف است که این روایت در حال حاضر در کتاب صحیح مسلم نیست و بر اساس این شواهد روایت فوق از صحیح مسلم حذف شده است.
۵. نمونه دیگر از تحریف در صحیح مسلم:حاکم نیشابوری در کتاب «المستدرک علی الصحیحین» می گوید:‌‌ «حدثنا ابو جعفر عن ابی سعید خدری (رض) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم):‌ «فاطمه سیده نساءاهل الجنه الا ما کان من مریم بنت عمران» هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه انما تفرد مسلم باخراج حدیث ابن موسی عن النبی(ص)‌ خیر النساء العالمین اربع.»( المستدرک علی الصحیحین جلد ۳ صفحه ۱۵۴)
جناب حاکم می گوید: «مسلم بن حجاج (‌صاحب صحیح مسلم) ‌روایت خیر نساء العالمین اربع را بیان کرده است و این در حالی است که روایت مذکور در صحیح مسلم در حال حاضر موجود نیست.
۶. عبدالله بن باز از مفتیان معروف عربستان در تعلیقی که بر شرح بخاری زده است صحابی جلیل القدر پیامبر (ص)‌ بلال حبشی را به شرک و کفر متهم می کند بخاطر این که این شاگرد رسول خدا (ص) ‌در هنگام قحطی که در زمان خلیفه دوم «عمر بن خطاب» روی داد به زیارت قبر شریف رسول اکرم (ص) رفته و به آن حضرت توسل جسته است.( شرح بخاری ،‌جزءدوم صفحه ۹۵ چاپ دارالمعوفه ،‌بیروت)
۷. علامه آلوسی درتفسیر خود بر آیه «فالمدبرات امرا»( سوره نازعات )آ‌راء علما را ذکر می کند و می گوید منظور از این آیه شریفه عبارت است از نفوس فاضله و ارواح انبیاء و اولیاء الله وبا توسل کردن به آنها،‌خداوند به فریاد شخص می رسد و شخص سوخته را نجات می دهد وبه وسیله آنها باران می باراند و مردم را یاری می رساند، ‌بعد می گوید تمام این کارها بخاطر (‌کرامتاً له)‌کرامت و بزرگی آن شخص ولی است.
وهابی ها نرم افزاری درست کرده اند که در آن تفسیرهای زیادی وجود دارد از جمله این تفاسیر،‌تفسیر آلوسی است که متاسفانه در سوره نازعات که در آن بحث توسل به ارواح اولیاء وجود دارد را حذف کرده اند.
۸. آیا همه اهل سنت معاویه را به عنوان «خال المومنین» (‌دایی مومنان) ‌قبول دارند؟
ابن کثیر در تفسیر خود می گوید :«‌و هل یقال لمعاویه و امثاله خال المومنین؟ فیه قولان و نص الشافعی (رضی الله عنه) علی انه لا یقال ذلک»( تفسیر ابن کثیر دمشقی – تفسیر سوره احزاب ذیل آیه ۶ جلد ۳ صفحه ۴۷۷- دارالکتب الحدیث – الطبقه الاولی)
ولی از آنجا که وجود حقایق سبب گرویدن پژوهشگران به سمت حق و حقیقت می شود ،‌بازهم ایادی شیطان این مطلب را تحریف کردند ولذا در این مورد کلمه «لا» را حذف کرده اند تا نشان دهند که شافعی موافق بوده است.( همان الطبقه الاولی –جمعیه احیاء التراث فی الکویت – سایت مرکز نشر اعتقادات – تصویر متن کتاب از هر دونسخه آورده شده است)
۹. از دیگر تحریفات وهابیان تحریف کتاب «اذکار» امام نووی است که در «دارالهدی ریاض» زیر نظر وزارت اوقاف عربستان به چاپ رسیده است وی فصلی دارد بنام« فصل فی زیاره قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم و اذکارها»‌ اما وقتی این کتاب را تجدید چاپ کرده اند موضوع آن را به این شیوه تحریف کردند «‌فصل فی زیاره مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم و اذکارها»( سایت الخیمه)
۱۰. کتاب «فرقان القرآن» شیخ عزامی که شرحی بر اسماء وصفات است که آراء علماء اهل سنت وجماعت را طبق مذهب «امام ابوالحسن اشعری» و «ابو منصور ماتریدی» را در آن جمع آوری کرده است وعلمای اهل سنت نیز مقدمه وتعلیقاتی برآن نوشته اند وهابیان تمامی مقدمه و تعلیقات آن را حذف کرده اند(همان)
۱۱. کتاب امام ذهبی به نام «سیراعلام النبلاء» که بحث زندگی اولیاء الله و عارفان بزرگ را آورده است که ۲۰جلد می باشد را نیز تحریف کرده اند به این شیوه که آن کتاب را در ۱۳ جلد چاپ کرده اند وجلد اخیر آن را که شرح حال ابن تیمیه را آورده است و در آن بحث می گوید: «‌ابن تیمیه شخصی گمراه و گمراه کننده است» آن جلد را چاپ نکرده اند(ردیه ذهبی برابن تیمیه درجزو ه جداگانه ای چاپ شده به نام نصیحه الذهبیه که درکتابخانه ها در دسترس علاقمندان است)
۱۲. از دیگر تحریفات وهابیت حذف کامل نام امیر المومنین علی (ع)‌ از تاریخ اسلام است
در یک اقدام جدید از سوی دولت و روحانیون عربستان سعودی بخش گسترده ای از نقش حضور پر رنگ حضرت علی (ع) در تاریخ اسلام در کتاب های تاریخی و مرجع عربستان حذف شد این کار که از ۱۵ سال پیش آغاز شده بود هم اکنون به مرحله ای رسیده است که حتی نسل های جوان عربستان حتی سایه ای از نام آن حضرت را نمی توانند در کتاب های مرجع یا تاریخی پیدا کنند.
این گزارش می افزاید در کتاب فروشی های عربستان همه کتاب های که نامی از آن حضرت ونقش ماندگار ایشان در تاریخ اسلام است جمع آوری شده است واحادیث جعلی جایگزین آنها شده است.
علی ستیزی روحانیون وهابی که از آغاز شکل گیری حکومت کنونی عربستان با کارهای مرموزانه انگلیس آغاز شده بود هم اکنون به تحریف واقعی رخدادهای تاریخی وحقایق انکار ناپدیر رسیده است.
بنابراین گزارش کتاب هایی چون «تفسیر طبری» نیز که نقش مولای متقیان اشاره داشته است جمع آوری ونسخه های جدیدی که نام آن حضرت در آن سانسور و جایگزین شده است این در حالی است که این اقدام به کتابخانه های عربستان نیز رسوخ کرده و ارسال کتاب از لبنان و دیگر کشورهای عربی به این کشور با موضوع تاریخ اسلام به شدت زیر نظر ماموران ممیزی عربستان است.
وهابیون همچنین لوح های فشرده دراین زمینه را جمع آوری کرده و لوح های فشرده جدیدی که نقش حضرت در آن سانسور شده است به بازار عرضه می کنند.
دولت عربستان همچنین به تازگی برخی از سایت های شیعی را نیز با همکاری برخی شرکت های مجازی آمریکایی فیلتر می کند.( مجله معارف – شماره ۶۸ ،‌صفحه ۵۵ – ویژه اساتید و گروههای معارف اسلامی دانشگاههای کشور سایت تابناک)
جا دارد درباره تحریفات کتب حدیثی، ‌تاریخی و تفسیری از ناحیه وهابیون کتاب ها نوشته شود و این امر تمام شدنی نیست اما جهت اختصار و اطلاع رساندن از اهداف شوم آنان به چند مورد بسنده کردیم.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

منبع: پرسمان دانشجویی

دکمه بازگشت به بالا