شمول زمانی آیات

شمول زمانی آیات

موضوع در آیات ۳۲ تا ۳۳ سوره مبارکه شوری فقط راجع به زمان خاص و قدرت باد و کشتی های بادبانی نیست . باد و کشتی های بادبانی یکی از آیات ، نشانه ها و ابزار قدرت خدا بوده و هستند، اما همه آن نیستند. موضوع اصلی اراده و قدرت خدا است که اراده اش برای انجام هرکاری و در هر زمانی تعلق بگیرد بی واسطه یا باواسطه محقق می شود. اگر روزی برای حرکت کشتی باد و بادبان لازم بود و الآن بدون بادبان هم حرکت می کنند، آیا می توانستند بدون خواست و اراده خدا محقق شوند؟ و آیا می توانند در مقابل اراده الهی و قدرت بی انتها او مقاومت کنند و خود را حفظ کنند. آرى در حرکت بادها، و جریان کشتیها، و آفرینش دریاها، و نظام و هماهنگى مخصوصى که بر این امور حکمفرماست نشانه هاى گوناگونى براى ذات پاک او است. و بیان اینها در قرآن، نشان حقانیت قرآن و صداقت آورنده آن است. جهت اطلاع بیشتر ر.ک:
– تفسیر المیزان، ذیل آیه مورد اشاره.
– تفسیر نمونه، ذیل آیه مورد اشاره.

منبع: پرسمان دانشجویی

دکمه بازگشت به بالا