اصحاب فیل و گناه فیل ها

اصحاب فیل و گناه فیل ها

چون سر وکار تو با کودک فتاد ***** پس زبان کودکی باید گشاد فیلها ابزاری شده بودند در خدمت به مشرکین که قصد ویران کردن کعبه و ایجاد ترس و وحشت در قلب ودل مردم را داشتند ، خداوند بزرگ که خالق همان فیلها بود برای نشان دادن گوشه ای از قدرت وعظمت ذات مقدس خود و ایجاد دلگرمی و امید در میان مردم ، فرمان داد پرندگان کوچک ( ابابیل) که هیچ تناسبی از جهت جثه و هیکل با آن فیلها نداشتند با سنگریزه و کلوخهای کوچکی که در نوک منقار آن پرندگان جای می گرفت ، مشرکین و فیلها را از بین ببرند تا هم مردم آرامش پیدا کنند و هم درسی باشد برای همه مشرکین و مخالفین مثل نجاشی پادشاه ظالم یمن که قصد مقابله با دین و آئین یکتا پرستی را داشتند .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

منبع: پرسمان دانشجویی

دکمه بازگشت به بالا