سیر مطالعات خودسازی

سیر مطالعات خودسازی

دوست گرامی. اگر بخواهید در زمینه دین اشتباه نداشته باشید راهکارش کسب عقلانیت دینی است. راه رسیدن به عقلانیت دینی هم سیر و سلوک عقلانی است و سلوک عقلانی با سیر مطالعات اسلامی شروع می شود و با تفکر به انجام می رسد. شما به شما توصیه می کنیم که برای خود برنامه سیر مطالعاتی داشته باشید تا به آگاهی لازم در این زمینه برسید و بتوانید با عقلانیت رشد یافت خود در زندگی تصمیم بگیرید و اشتباه نکنید. البته یک راه هم این است که انسان در هر تصمیمی که می گیرد با عالمان دینی و کسانی که عقلانیت کاملی دارند مشورت نمایید.
عرصه های مطالعه و کتاب خوانی!
زمینه های کتاب خوانی و مطالعه فراوان اند. ما بر اساس اهداف و تعریفی که از سیر مطالعات اسلامی سیستمی ارایه کرده ایم، عرصه هایی از کتاب خوانی را معرفی می کنیم که به شما کمک می کند تا در راستای رسیدن به اهداف سلوک نظری قرار بگیرید.
عرصه های کتاب خوانی در دو فاز عمومی و تخصصی ارایه می شود و سیری که اکنون برنامه آنرا ارایه داده ایم، در فاز عمومی است.
مراحل چهارده گانه زیر به شما کمک می کند تا بتوانید برنامه سیرمطالعاتی خود را بر اساس آن تنظیم نمایید.
در صورتی که برای هر مرحله حداقل یک سال در نظر بگیرید، این سیر مطالعاتی حدود چهارده سال طول خواهد کشید.
انتظاری که از سیر مطالعات اسلامی داریم این است که بتواند عقلانیت دینی و توحیدی ما را شکوفا و تکمیل نماید.
۱- سیر مطالعات خودسازی و سلوک:
۲- سیر مطالعه در متون دینی:
۳- سیر مطالعات انسان شناسی و خودشناسی:
۴- سیر مطالعات زندگی:
۵- سیر مطالعات توحید و خداشناسی:
۶- سیر مطالعات دین شناسی:
۷- سیر مطالعات شیعه شناسی:
۸- سیر مطالعات معاد شناسی:
۹- سیر مطالعات عملی و پرستشی:
۱۰- سیر مطالعات اخلاقی:
۱۱- سیر مطالعات تاریخی:
۱۲- سیر مطالعات سیاسی و اجتماعی:
۱۳- سیر مطالعات زندگی و سیره عملی معصومان:
۱۴- شرح حال عالمان و سیره عملی بزرگان دین:

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

منبع: پرسمان دانشجویی

دکمه بازگشت به بالا