نقل دفتر

نقل دفتر

همه مراجع: اگر رساله مرجع تقلید از اشتباه مصون باشد، بر نقل دفتر استفتا ترجیح دارد و باید به آن عمل کرد؛ وگرنه نقل دفتر [مشروط بر آن‌که از آن اطمینان حاصل شود] مقدم است.[ العروه الوثقى، ج ۱، م ۵۹.]
تبصره. اگر دفتر استفتاى مرجع تقلید، بگوید که نظر مرجع تقلید عوض شده است؛ در این صورت نقل او بر آنچه که در رساله هست، ترجیح دارد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

منبع: پرسمان دانشجویی

دکمه بازگشت به بالا