جواب ابلهان خاموشی است

جواب ابلهان خاموشی است

مراد از سلام در «قالوا سلاما»، خدا حافظی و رد شدن از پاسخ دهی، البته همراه با تکریم و بزرگواری است که ویژگی عباد الرحمن است. و می شود گفت : این آیه، معادل مثل معروف “جواب ابلهان خاموشی است” می باشد.

منبع: پرسمان دانشجویی

دکمه بازگشت به بالا