شبهه در معجزات علمی قرآن

شبهه در معجزات علمی قرآن

آنان که مدعی اند این امور از سوی اجنه است، ادله خود را باید ذکر کند اولاً ، ثانیاً بیان کنند از کجا فهمیده و دانسته اند اجنه یاد داده اند؟ و آیا خودشان دیده و شنیده اند یا صرف افترا و تهمت است؟! ثالثاً، اگر کسی بپرسد چه کسی به اجنه یاد داده؟! این مدعیان چه می گویند؟! و چه دارند بگویند؟! جهت اطلاع بیشتر ر.ک:- اعجاز علمی قرآن، ناصر رفیعی.
– اشارات علمی قرآن، محمد علی رضایی اصفهانی.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

منبع: پرسمان دانشجویی

دکمه بازگشت به بالا