زمین در قرآن – از موراد توهم تناقض در قرآن – زمین صاف یا کره ای – گستردگی زمین

زمین در قرآن – از موراد توهم تناقض در قرآن – زمین صاف یا کره ای – گستردگی زمین

علیکم السلام!
بین گستردگی زمین و تخت بودن به معنی صاف بودن تفاوت است و قرآن زمین را تخت یعنی صاف معرفی نکرده است بلکه زمین را گسترده معرفی نموده است :در آیه ۳ سوره رعد آمده است : وَ هُوَ الَّذِی مَدَّ الْأَرْضَ- اوست که زمین را بگستراند.»ولی باید دانسته شود که بین کروى بودن و گستردگى زمین منافاتى نیست. زمین مدوّر است امّا از هر سو نگاه کنى گسترده اش مى بینى و خود این گستردگى دلیل دیگرى بر کرویّت آن است، زیرا هر قدر که به خط مستقیم حرکت کنى زمین را گسترده مى بینى تا بالاخره به جاى نخستین باز مى گردى!!!
وَ جَعَلَ فِیها رَواسِیَ وَ أَنْهاراً- و کوه ها و نهرها را در آن قرار داد.»
خداوند زمین را چنان آفریده که آدمیان را حرکت ندهد بلکه به وسیله کوه ها استوارش کرده است. آیا کوه ها به وجود مدبّر دلالت نمى کند؟! به هنگام ذکر کوه ها ناگزیر از رودها و چشمه ها باید یاد کرد، چرا که نهرها از کوه ها زاده مى شوند، چنان که در توحید مفضّل از امام صادق (ع) آمده است:
«اى مفضّل، به این کوه هاى انباشته از گل و سنگ بنگر، که ناآگاهان آنها را زاید و بى فایده مى دانند، امّا سودهاى فراوانى دارند، از جمله آن که برف بر آنها مى نشیند و در قلّه هاى آنها باقى مى ماند تا به هنگام نیاز مردم آب شود و در چشمه هایى پر آب جارى گردد و رودخانه ها تشکیل دهد». « بحار، ج ۳، ص ۱۲۷.»
دانشمندان زمین شناسى مى گویند: زمین بر شبکه قوى و منظّم از تخته سنگهایى قرار گرفته است که به یکدیگر متّصل و در پوسته درونى و نیز گاهى به صورت برجستگیها و بلندیهاست و اگر این شبکه در درون و بیرون زمین نمى بود، زمین به هنگام گردش دورانى به راست و چپ پخش مى شد و شکل معیّنى پیدا نمى کرد. از این رو کوه ها و شبکه درونى آنها مانند استخوان بندى براى زمین است که شکل آن را حفظ مى کند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

منبع: پرسمان دانشجویی

دکمه بازگشت به بالا