برداشتهای فرضی و بیان آن

برداشتهای فرضی و بیان آن

الف. اگر برداشت های ما با رعایت شرائط و مستند به قواعد معتبر فهم متن و تفسیر باشد، صحیح است. ولی اگر پیش فرض‌هایی برای خود درست کنیم و دنبال این بگردیم که نظر خود را بر آیه‌ای تحمیل کنیم، این همان تفسیر به رأی می‌شود که نا معقول، نا‌مشروع و حرام است.ب. ابراز و بیان برداشت‌های فردی از قرآن بعد از اطمینان از صحت و درستی آن و تأیید از سوی اساتید و متخصصین مربوطه اشکال ندارد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

منبع: پرسمان دانشجویی

دکمه بازگشت به بالا