اهمیت حفظ قرآن

اهمیت حفظ قرآن

حفظ اگر با توجه به معانى همراه باشد، به طور مسلم از رتبه بالاترى برخوردار خواهد بود؛ چنان که پیامبر صلى الله علیه و آله مى فرماید: هر کس قرآن را با تدبّر و فهمیدن ختم کند، گویا نبوت را در دل خود جاى داده است؛ ولى به او وحى نمى رسد».[ اصول کافى، ج ۴، ص ۴۰۶.]اما این که اجر و ثواب حافظ قرآن چه اندازه است؟ پاسخش را نمى توان به طور دقیق به دست آورد لیکن نکاتى را مى توان از این حدیث دریافت که «حافظ قرآن اگر بدان عمل کند، در آخرت رفیق فرشتگان پیغام برنده و نیک رفتار خداوند است».[ همان، ص ۴۰۵.]
باز در این زمینه فضیل بن یسار گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: «کسى که درباره قرآن رنج کشد و به سختى و حافظه کم، آن را حفظ کند، دو اجر دارد».[ همان، ص ۴۰۹.]

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

منبع: پرسمان دانشجویی

دکمه بازگشت به بالا