اگر انسان توبه کند آیا تمامی نمازها و روزه ها که بر ذمه اش است بخشیده می شود؟ اصولاً شرایط توبه کردن چیست؟

سوال

اگر انسان توبه کند آیا تمامی نمازها و روزه ها که بر ذمه اش است بخشیده می شود؟ اصولاً شرایط توبه کردن چیست؟

پاسخ

با توبه و پشیمان شدن از عمل خلاف خداوند متعال گناه او را می بخشد لکن یکی از شرایط توبه آن است که در مواردی جبران اشتباه بشود و تنها پشیمانی کافی نیست مثلاً اگر روزه ای گرفته نشده یا نمازی قضا شده است باید قضای نماز و روزه انجام گیرد و از خداوند طلب مغفرت گردد و یا اگر مالی از دیگری به سرقت رفته یا ضرری به کسی وارد شده است باید آن ضرر مالی جبران شود و از گناه آن توبه شود و در مورد غیبت اگر مفسده ای ندارد از شخص غیبت شده عذرخواهی شود و اگر عذرخواهی موجب ناراحتی بیشتر می گردد برای او از خداوند متعالی طلب مغفرت نماید. (ر.ک استفتائات امام (ره)، ج1، ص181، س198)

سوال “اگر انسان توبه کند آیا تمامی نمازها و روزه ها که بر ذمه اش است بخشیده می شود؟ اصولاً شرایط توبه کردن چیست؟” از طرف اندیشه قم، مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم پاسخ داده شد.

دکمه بازگشت به بالا