مردی زنی را به مهریه ای معین به عقد دائم در می آورد و در آن عقد شرط می کند که پس از فوت او، زن یک هشتم ارث نبرد آیا این شرط صحیح می باشد یا خیر؟

مردی زنی را به مهریه ای معین به عقد دائم در می آورد و در آن …

سوال

مردی زنی را به مهریه ای معین به عقد دائم در می آورد و در آن عقد شرط می کند که پس از فوت او، زن یک هشتم ارث نبرد آیا این شرط صحیح می باشد یا خیر؟

پاسخ

شرط ارث نبردن زوج خلاف شرع است و نافذ نیست. (تحریر الوسیله، ج2، ص222)

سوال “مردی زنی را به مهریه ای معین به عقد دائم در می آورد و در آن عقد شرط می کند که پس از فوت او، زن یک هشتم ارث نبرد آیا این شرط صحیح می باشد یا خیر؟” از طرف اندیشه قم، مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم پاسخ داده شد.

دکمه بازگشت به بالا