اگر زن حلقه ازدواجش که به دستش است و یا ابروی برداشته شده او پیدا شود و از نامحرم نپوشاند چه حکمی دارد؟ (مقلد مقام معظم رهبری)

اگر زن حلقه ازدواجش که به دستش است و یا ابروی برداشته شده او…

سوال

اگر زن حلقه ازدواجش که به دستش است و یا ابروی برداشته شده او پیدا شود و از نامحرم نپوشاند چه حکمی دارد؟ (مقلد مقام معظم رهبری)

پاسخ

مواردی که برای خانمها زینت محسوب می شود باید از نامحرم پوشیده شود و اگر پوشیده نشود حرام است و موجب گناه می باشد. (طبق سؤال از دفتر معظم له)

سوال “اگر زن حلقه ازدواجش که به دستش است و یا ابروی برداشته شده او پیدا شود و از نامحرم نپوشاند چه حکمی دارد؟ (مقلد مقام معظم رهبری)” از طرف اندیشه قم، مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم پاسخ داده شد.

دکمه بازگشت به بالا