درس پنجم: یک داستان واقعى

گفتیم‌آنهاکه به‌زبان خدا را انکار مى کنند، در اعماق روحشان ایمان به خدا وجود دارد.
شک نیست که پیروزى‌ها و موفّقیّت‌ها مخصوصاً براى افراد کم ظرفیت ایجاد غرور مى‌کند و همین غرور سرچشمه فراموشى مى‌شود; تا آنجا که گاهى انسان فطریات خود را نیز به دست فراموشى مى سپارد. امّا هنگامى که طوفان حوادث، زندگى او را درهم مى کوبد و تندباد مشکلات از هر سو به او حملهور مى‌شود، پرده‌هاى غرور و خودخواهى از جلو چشم او کنار مى رود و فطرت توحید و خداشناسى آشکار مى گردد.
تاریخ بشر نمونه‌هاى فراوانى از این گونه اشخاص به دست مى‌دهد، که سرگذشت زیر یکى از آنها است:
وزیرى بود مقتدر و نیرومند که در عصر خود، بیشتر قدرت‌ها را به دست گرفته بود و کسى را یاراى مخالفت با او نبود، روزى به مجلسى که جمعى از دانشمندان دینى در آن حضور داشتند وارد شد و رو به آنها کرده گفت تا کى شما مى گویید جهان را خدایى است; من هزار دلیل بر نفى این سخن دارم.
این جمله را با غرور خاصّى ادا کرد، دانشمندان حاضر چون مى دانستند او اهل منطق و استدلال نیست و توانایى و قدرت به قدرى او را مغرور ساخته که هیچ حرف حقّى دراو نفوذ نخواهد کرد; با بى‌اعتنایى در برابر او سکوت ‌کردند، سکوتى پر معنى و تحقیرآمیز. این جریان گذشت، بعد از مدتى وزیر، مورد اتهام قرار گرفت; حکومت وقت، وى را دستگیر کرده به زندان انداخت.
یکى از دانشمندان که آن روز در مجلس حاضر بود فکر کرد که موقع بیدارى وى رسیده است، اکنون که از مرکب غرور پیاده شده و پرده‌هاى خودخواهى از جلو چشم او کنار رفته است، و حسّ حق پذیرى در وى بیدار گردیده اگر با او تماس بگیرد و نصیحتش کند نتیجه بخش خواهد بود; اجازه ملاقات با وى را گرفت و به سراغش در زندان آمد، همین که نزدیک آمد; از پشت میله‌ها مشاهده کرد که او در یک اطاق تنها; قدم مى زند و فکر مى‌کند و اشعارى را زیر لب زمزمه مى نماید; خوب گوش فراداد، دید این اشعار معروف را مى خواند:
ما همه شیران ولى شیر عَلَم حمله مان از باد باشد دم بدم!
حمله مان پیدا و ناپیداست باد جان فداى آن که ناپیداست باد!
یعنى ما همانند نقش‌هاى شیرى هستیم که روى پرچم‌ها ترسیم مى کنند، هنگامى که باد مىوزد حرکتى دارد و گویا حمله مى‌کند ولى در حقیقت از خود چیزى ندارد و وزش باد است که به او قدرت مى‌دهد، ما هم هر قدر قدرتمندتر شویم از خود چیزى نداریم.
خدایى که این قدرت را به ما داده هر لحظه اراده کند، از ما مى گیرد.
دانشمند مزبور دید نه تنها در این شرایط منکر خدا نیست، بلکه یک خداشناس داغ شده است; در عین حال بعد از آن که از او احوال پرسى کرد، گفت: یادتان مى آید که روزى گفتید: هزار دلیل بر نفى خدا دارید آمده ام آن هزار دلیل را با یک دلیل پاسخ گویم: خداوند آن کسى است که آن قدرت عظیم را به این آسانى از تو گرفت، او سر به زیر انداخت و شرمنده شد و جوابى نداد، زیرا به اشتباه خود معترف بود و در درون جانش نور خدا را مى‌دید. قرآن مجید درباره فرعون مى‌گوید:
حتى اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذى آمنت به بنو اسرائیل;
«انکار فرعون تا آن زمان ادامه یافت که در میان امواج آب در حال غرق شدن بود، در آن هنگام صدا زد ایمان آوردم که جز خداى بنى اسرائیل خداى دیگرى نیست».
فکر کنید و پاسخ دهید
1. نتیجه این داستان واقعى را در چند خط بیان کنید.
2. بنى اسرائیل را چرا بنى اسرائیل مى گفتند؟
3. فرعون چه کسى بود و در کجا زندگى مى‌کرد و چه ادعایى داشت؟

منبع : سایت حوزه آنلاین برگرفته از کتاب 50 درس اعتقادی برای جوانان

دکمه بازگشت به بالا