درس هفتم: نمونه‌هایى از نظام آفرینش

در سراسر جهان هستى «نظم» و «هدف» و «نقشه» آشکارا دیده مى‌شود، اکنون توجّه کنید نمونه‌هایى از آن را مورد بررسى قرار مى دهیم:
در اینجا ما چند نمونه بزرگ و کوچک را براى شما جمع آورى کرده ایم.
خوشبختانه امروز با پیشرفتِ علوم طبیعى و کشف اسرار و شگفتى‌هاى جهان طبیعت و ریزه کارى‌هاى ساختمان وجود انسان و حیوان و گیاه و ساختمان حیرت انگیز یک سلّول و یک اتم و نظام شگفت انگیز عالم ستارگان، درهاى خداشناسى به روى ما گشوده شده است، به طورى که به جرأت مى توان گفت تمام کتاب‌هاى علوم طبیعى کتاب‌هاى توحید و خداشناسى است، که به ما درس عظمت پروردگار را مى‌دهند; زیرا این کتاب‌ها، پرده از روى نظام جالب موجودات این جهان برمى دارد; و نشان مى‌دهد که آفریدگار این جهان چه اندازه عالم و قادر است.
1. مرکز فرماندهى کشور تن درون جمجمه ما را ماده خاکسترى رنگى پر کرده که آن را مغز مى نامیم، و این مغز،مهم ترین و دقیق ترین دستگاه بدن ما را تشکیل مى‌دهد، زیرا کار آن فرماندهى تمام قواى بدن و اداره امور تمام دستگاه‌هاى جسم ما است.
براى‌پى‌بردن به اهمیّت این مرکز بزرگ بد نیست قبلا این خبر را براى شما نقل کنیم:
در جرائد نوشته بودند یک جوان دانشجوى شیرازى، در خوزستان دچار یک حادثه رانندگى شد و ضربه اى به مغز او وارد گشت ولى ظاهراً عیبى در وجود او حاصل نشد، تمام اعضاى او سالم بودند، امّا با نهایت تعجب تمام گذشته زندگى خود را فراموش کرد فکر او به خوبى کار مى‌کرد، مطالب را مى فهمید، امّا اگر پدر یا مادر خود را مى‌دید نمى شناخت. و هنگامى که به او مى گفتند، این مادر تو است، تعجّب مى‌کرد او را به خانه اصلیش در شیراز بردند; و کارهاى دستى او را که بر دیوار اطاق نصب بود به او نشان دادند ولى با تعجّب به همه آنها نگاه مى‌کرد و مى گفت این نخستین بارى است که من اینها را مى‌بینم.
معلوم شد در این ضربه مغزى قسمتى از سلّول‌هایى که در حقیقت سیم اتّصال میان فکر و مخزن حافظه او است، از کار افتاده و مانند پریدن فیوز برق که باعث قطع برق وتاریکى مى‌شودبخش‌مهمّى از خاطرات گذشته او در تاریکى فراموشى فرو رفته است.
شاید نقطه اى که از کار افتاده به اندازه یک سر سنجاق بیشتر از مغز او نبوده باشد ولى‌چقدر اثردرزندگى اوگذارده است و از این جاروشن مى‌شودکه‌دستگاه مغز ما چه‌‌ دستگاه پیچیده وپراهمیّتى‌است. مغز وسلسله اعصاب ازدوبخش‌ممتازتشکیل مى‌شود:
1. بخش سلسله اعصاب ارادى که تمام حرکات اختیارى بدن ما مانند راه رفتن، نگاه کردن، حرف زدن و… از آن سرچشمه مى گیرد.
2. اعصاب غیر ارادى که حرکات قلب و معده و مانند این دستگاه‌ها را اداره و رهبرى مى‌کند و از کار افتادن یک گوشه از این بخش مغز کافى است که قلب یا دستگاه دیگرى را از کار بیندازد.
یکى از عجیب ترین بخش‌هاى مغز «مخ» مرکز هوش، اراده، شعور و حافظه است و خلاصه یکى از حسّاس ترین بخش‌هاى مغز مى‌باشد و بسیارى از عکس العمل‌هاى روحى، همچون خشم و ترس و امثال آن مربوط به آن است.
اگر مخ جانورى را بردارند ولى اعصابش سالم باشد، زنده مى ماند امّا فهم و شعور را بکلى از دست مى‌دهد، مخ کبوترى را برداشتند، تا مدتى زنده بود امّا دانه که جلوى او مى ریختند، تشخیص نمى داد و با این که گرسنه بود نمى خورد و اگر به پروازش درمى آوردند آن قدر مى پرید تا به مانعى برخورد کند و بیفتد.
بخش شگفت انگیز دیگر مغز حافظه است
آیا هیچ فکر کرده اید این قوّه حافظه چقدر شگفت انگیز است؟ و اگر یک ساعت حافظه از ما گرفته شود به چه سرنوشت غم انگیزى گرفتار خواهیم شد؟!
مرکز حافظه که بخش کوچکى از مغز ما را تشکیل مى‌دهد خاطرات تمام دوران عمر را با همه خصوصیاتش بایگانى کرده، هر شخصى که با ما ارتباط داشته است; خصوصیاتش را از نظر اندازه، شکل، رنگ، لباس، اخلاق و روحیات، همه را در بایگانى خود، نگهدارى کرده، و براى هر یک پرونده مخصوصى تشکیل داده است. لذا بمجرد این که با آن شخص روبه رو مى شویم; فکر ما از لابه لاى آن همه پرونده‌ها پرونده او را بیرون کشیده و یک مطالعه فورى روى تمام آن مى‌کند; سپس به ما دستور مى‌دهد که چه عکس العملى در برابر او نشان دهیم.
اگر دوست است احترام و اگر دشمن است ابراز تنفر نماییم; امّا تمام این کارها به قدرى با سرعت انجام مى گیرد که تقریباً هیچ فاصله زمانى احساس نمى‌شود.
شگفتى این مسئله وقتى آشکارتر مى‌شود که بخواهیم آنچه را در حافظه خود نگهدارى کرده ایم; روى کاغذ به وسیله تصویرها و یا روى نوار، ضبط کنیم، بدون شک اوراق و نوارهاى زیادى را تشکیل مى‌دهد که مى تواند یک انبار بزرگ را پر کند; و عجیب تر این که براى بیرون کشیدن یک تصویر یا یک نوار از میان آنها عده زیادى مأمور و بایگان‌لازم است، ولى‌حافظه ماهمه این‌کارها را به سادگى و به سرعت انجام مى‌دهد.
طبیعت بى شعور چگونه شعور مى آفریند؟
درباره شگفتى‌هاى مغز آدمى کتاب‌هاى زیادى نوشته شده است که قسمتى از آن را مى توان در کتاب‌هاى دبیرستانى و دانشگاهى مشاهده کرد، آیا مى توان باور کرد، این دستگاه فوق العاده ظریف و دقیق و پیچیده و اسرارآمیز ساخته طبیعت بى شعور باشد؟ شگفت آورتر از این چیزى نیست که طبیعت بى عقل را خالق عقل بدانیم!
قرآن مجید مى‌گوید:
(… و فى انفسکم افلا تبصرون); 1
«در وجود خود شما نشانه‌هاى بزرگى از قدرت و عظمت خدا است، آیا نمى بینید؟»
فکر کنید و پاسخ دهید
1. آیا درباره شگفتى‌هاى مغز انسان مطالب دیگرى به خاطر دارید؟
2. خداوندبراى‌حفظ‌مغزانسان دربرابر حوادث گوناگون چه تدبیرهایى به کار برده است؟

 

منبع : سابت حوزه آنلاین بر گرفته از کتاب 50 درس اعتقادی برای جوانان

پی نوشت ها

[1] سوره ذاریات، آیه 31.

دکمه بازگشت به بالا