درس پنجم: بازهم فلسفه آفات و شرور

از آنجا که مشکل آفات و شرور و حوادث ناگوار و ناخوشایند براى بسیارى از مطالعه کنندگان بحث‌هاى خداشناسى و توحیدى مشکل قابل ملاحظه اى است، باز هم ناچاریم بحث و تحلیل دیگرى روى این مسئله داشته باشیم و فلسفه‌هایى را که درباره شرور و آفات گفتیم ادامه دهیم.

5. مشکلات و فراز و نشیب‌ها به زندگى روح مى‌دهد

شاید درک این مسئله براى بعضى مشکل باشد که مواهب و نعمت‌ها اگر مستمر و یکنواخت باشند ارزش و اهمیّت خود را از دست مى‌دهند.

امروز ثابت شده که اگر جسمى را در وسط اطاقى بگذارند و از تمام اطراف نور قوى و یکسان به آن تابنده شود و خود جسم و اطاق نیز کاملا صاف و مُدّور باشد هرگز آن جسم را نمى توان مشاهده کرد، زیرا، همیشه سایه‌ها وقتى در کنار نور قرار مى گیرد ابعادجسم رامشخّص‌مى‌کند وآن را ازاطراف خودجدا مى‌سازد ومامى‌توانیم آن را ببینیم.

ارزش مواهب زندگى نیز بدون سایه‌هاى کم رنگ و پررنگ مشکلات هرگز قابل مشاهده نیست. اگر در تمام عمر بیمارى وجود نداشت لذت سلامتى هرگز احساس نمى شد، به دنبال یک شب تب داغ و سوزان و سردرد شدید و جانکاه است که صبحگاهان به هنگام قطع تب و درد چنان طعم سلامتى در ذائقه انسان شیرین مى‌گردد که هر زمان به یاد آن شب بحرانى و رنج مى افتد متوجّه مى‌شود چه گوهر پرارزشى به نام سلامتى در اختیار دارد.

اصلا زندگى یکنواخت – حتّى مرفّه ترین زندگى‌ها – خسته کننده و بى روح و مرگبار است، بسیار دیده شده که افرادى به خاطر یک زندگى مرفّه و خالى از هر گونه ناراحتى و رنج آنچنان خسته شده اند که دست به خودکشى زده و یا دائماً از زندگى خود شکایت دارند.

شما هیچ معمار با ذوقى را پیدا نمى کنید که دیوارهاى یک سالن بزرگ را مانند دیوار یک زندان صاف و یکنواخت کند، بلکه با فراز و نشیب و پیچ و خم‌ها به اصطلاح به آن حالت مى‌دهد.

چرا جهان طبیعت این قدر زیباست؟

چرا منظره جنگل‌هایى که بر روى کوهپایه‌ها مى روید و نهرها به صورت مارپیچ از لابه لاى درختان کوچک و بزرگش مى گذرد آن قدر جالب و دل انگیز است؟!

یک دلیل روشن آن عدم یکنواختى است.

نظام «نور» و «ظلمت» و آمد و شد شب و روز که قرآن در آیات مختلفش روى آن تکیه کرده یک اثر مهمّش پایان دادن به زندگى یکنواخت انسان‌هاست، چرا که اگر همواره خورشید در یک گوشه آسمان، یکنواخت به کره زمین مى تابید، نه تغییر حالتى داشت و نه پرده طلایى شب جاى آن را مى گرفت، گذشته از اشکالات دیگر، در مدت کوتاهى همه انسان‌ها خسته مى‌شدند. روى این حساب باید قبول کرد که حداقل بخشى از مشکلات و حوادث ناگوار زندگى این فلسفه را دارد که به بقیه زندگى روح مى‌دهد و آن را شیرین و قابل تحمل مى‌سازد، ارزش نعمت‌ها را آشکار مى‌کند، و به انسان امکان مى‌دهد که از مواهبى که در دست دارد حداکثر بهره بردارى کند.

6. مشکلات خودساخته!

نکته دیگرى که در آخرین مرحله این بحث اشاره به آن را ضرورى مى‌دانیم این است که بسیارى از مردم در محاسبه علل و عوامل حوادث ناگوار و مصائب گاهى گرفتار اشتباه مى‌شوند و ظلم‌هایى که به دست انسان‌هاى ستمگر انجام شده است به حساب بى عدالتى دستگاه آفرینش مى گذارند، و بى نظمى کار بشر را به حساب بى نظمى سازمان خلقت.

مثلا گاهى ایراد مى کنند «چرا هر چه سنگ است براى پاى لنگ است!؟» چرا زلزله‌ها در شهرها خسارت کمى ایجاد مى‌کند امّا در روستاها قربانیان زیادى مى گیرد و گروه کثیرى زیر آوار مى مانند، این چه عدالتى است؟ اگر بنا هست بلایى قسمت شود چرا یکسان قسمت نمى‌شود؟

چرا باید همیشه لبه تیز حوادث دردناک متوجّه مستضعفین باشد؟

چرا در بیمارى‌هاى عمومى و همه گیر بیشتر این گروه قربانى مى‌شوند؟

غافل از این که هیچ کدام از اینها مربوط به دستگاه آفرینش و خلقت و عدالت خداوند نیست، اینها نتیجه ظلم و استعمار و استثمار انسان‌ها نسبت به یکدیگر است.

اگر روستانشینان به خاطر ظلم شهرنشینان در محرومیّت و فقر شدید نباشند و بتوانند خانه‌هایى محکم و مقاوم مانند آنها بنا کنند، چرا زلزله این همه از آنها قربانى بگیرد و از دیگران بسیار کم؟

امّا هنگامى که خانه‌هاى آنها از یک مشت گل یا سنگ و چوب که گاهى حتى در میان آنها کم ترین گچ و سیمانى به کار نمى رود و به طور ساده روى هم چیده شده و با یک حرکت شدید باد یا تکان خفیف زمین فرو مى ریزد، نباید انتظار داشت وضع بهتر از آن باشد، امّا این چه ربطى به کار خدا دارد؟

نباید مانند آن شاعر، خرده گیرى کرده بگوییم «یکى را داده اى صد ناز و نعمت» در حالى‌که‌دیگرى رابرخاک ذلّت‌نشانده‌اى، یکى راکاخ‌نشین کرده‌اى و دیگرى را کوخ نشین!

بایداین انتقادها رامتوجّه وضع ناموزون ونظام‌غلط جامعه کرد. بایدبه پا خاست و به این بى‌عدالتى‌هاى‌اجتماعى‌پایان داد. بامحرومیت واگر همه قشرها ازتغذیه‌کافى و بهداشت ودرمان‌لازم بهره‌مندباشند دربرابربیمارى‌هاهمگى‌پرقدرت وپرمقاومت‌خواهند بود.

امّا هنگامى که وضع غلط نظام اجتماعى یک جامعه و استثمار حاکم بر آن به یکى آن قدر امکانات مى‌دهد که حتّى سگ و گربه خانگیش داراى پزشک و درمان و دارو است امّا دیگرى ابتدایى ترین وسیله بهداشى را براى پرورش نوزادش ندارد چنین صحنه‌هاى ناگوار، فراوان به چشم مى خورد. به جاى این که در این گونه موارد ایراد بر کار خدا بگیریم باید ایراد بر کار خود بگیریم.باید به ظالم بگوییم ظلم مکن.

و باید به مظلوم بگوییم زیر بار ظلم مرو!

و باید کوشش کنیم که همه افراد یک جامعه از حداقل وسایل بهداشتى و درمانى و غذا و مسکن و فرهنگ و آموزش و پرورش بهره مند باشند.

خلاصه این که نباید ما گناه خود را به گردن نظام خلقت بیندازیم.

کى‌خداوندبه ماچنین‌زندگى راتحمیل‌کرده؟ وکجا چنین نظامى را توصیه فرموده است؟

البته او ما را آزاد آفریده، چرا که آزادى رمز تکامل و ترقّى ماست.

ولى این ماییم که از آزادى خود سوءِ استفاده مى‌کنیم و ظلم و ستم بر دیگران روا مى‌داریم ونتیجه این ظلم وستم به صورت نابسامانى‌هاى اجتماعى خودنمایى مى‌کند.

امّا متأسّفانه این اشتباه دامن گیر گروه زیادى شده و حتّى نمونه‌هاى آن در اشعار شعراى معروف دیده مى‌شود.

قرآن مجید در یک جمله کوتاه و پر معنى مى‌فرماید: (ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون);[1] «خداوند کم ترین ظلمى به کسى نمى‌کند ولى مردم به خویشتن ظلم و ستم روا مى دارند».

و به این ترتیب به پایان بحث فلسفه شرور و آفات مى رسیم، هر چند سخن در این زمینه بسیار است، امّا براى یک بحث کوتاه و فشرده همین مقدار کافى به نظر مى‌رسد.

فکر کنید و پاسخ دهید

  1. چرا بحث فلسفه آفات و شرور را در ضمن سه درس ادامه دادیم؟
  2. یکنواخت بودن زندگى چه اثر سوئى مى گذارد؟ و آیا کسى را دیده اید که از زندگى مرفّه خود رنج ببرد؟
  3. از فلسفه نظام نور و ظلمت در جهان آفرینش چه مى‌دانید؟
  4. آیا همه مصائبى که در جامعه وجود دارد مربوط به نظام آفرینش است یا ما نیز در آن سهمى داریم؟
  5. آیا براى از بین بردن مصائب اجتماعى راه صحیحى در دست هست؟ ما چه وظیفه اى در برابر مستضعفین داریم؟

منبع : سایت حوزه آنلاین بر گرفته از کتاب 50 درس اعتقادی برای جوانان

پی نوشت ها

[1] سوره یونس، آیه 44.

دکمه بازگشت به بالا