درس نهم: هدایت و ضلالت به دست خدا است!

1. اقسام هدایت و ضلالت

مسافرى آدرسى را در دست دارد، به شما مى رسد و سؤال مى‌کند، شما براى نشان دادن مقصد او دو راه در پیش دارید:

نخست این که همراه او بروید و نیکوکارى را به مرحله کمال و تمام برسانید و تا مقصد او را همراهى کنید سپس خداحافظى کرده برگردید.

دوم این که با اشاره دست، و دادن نشانه‌هاى مختلف او را به سوى مقصدش رهنمون شوید.

مسلماً در هر دو صورت شما او را «هدایت» به مقصود کرده اید، ولى میان این دو فرق است، دومى تنها «ارائه طریق» است، و اولى «ایصال به مطلوب» یعنى رساندن به مقصد. در قرآن مجید و در اخبار اسلامى هدایت به هر دو معنى آمده است.

از سوى دیگر گاه هدایت تنها جنبه «تشریعى» دارد یعنى از طریق قوانین و دستورات صورت مى گیرد و گاه جنبه «تکوینى» دارد یعنى از طریق دستگاه‌هاى آفرینش همانند هدایتِ نطفه به سوى یک انسان کامل، و این هر دو معنى نیز در قرآن و اخبار آمده، با روشن‌شدن اقسام‌هدایت (وطبعاً نقطه مقابل آنها، ضلالت) به اصل مطلب باز مى‌گردیم.

در آیات بسیارى مى خوانیم که هدایت و ضلالت کار خداست; بدون شک «ارائه طریق» از سوى خدا صورت مى‌گیرد، چرا که او پیامبران را فرستاده و کتب آسمانى نازل کرده تا راه را به انسان‌ها نشان دهند.

امّا «رسانیدن به مقصد» به صورت اجبارى مسلماً با اصل آزادى اراده و اختیار سازگار نیست، ولى چون تمام نیروها را که براى رسیدن به مقصد لازم است خدا در اختیار ما مى گذارد و اوست که توفیقش را شامل حال ما در این راه مى گرداند این معنى از هدایت نیز به صورتى که گفته شد از سوى خدا است یعنى به صورت تهیه اسباب و مقدّمات و گذاردن آنها در اختیار بشر.

2. یک سؤال مهم

اکنون سؤال مهم این جاست که در بسیارى از آیات قرآن مى خوانیم: «خدا هر کس را بخواهد هدایت مى‌کند و هر کس را بخواهد گمراه مى سازد» مانند:

(فیضل الله من یشاء و یهدى من یشاء و هو العزیز الحکیم);[1] «خداوند هر کس را بخواهدهدایت وهر کس را بخواهد گمراه مى سازد، و او شکست ناپذیر و حکیم است».

بعضى بدون در نظر گرفتن آیات دیگر قرآن، و تفسیرى که آیات نسبت به یکدیگر دارند، فوراً با مشاهده چنین آیه اى زبان به اعتراض مى گشایند و مى گویند چگونه خداوند هر کس را بخواهد هدایت مى‌کند و هر کسى را بخواهد گمراه مى سازد؟ پس ما در این وسط چه گناهى داریم؟!

نکته مهم این است که همیشه آیات قرآن را باید در ارتباط با یکدیگر در نظر گرفت تا به مفهوم حقیقى آن آشنا شویم، و ما در این جا چند نمونه از آیات دیگر هدایت و ضلالت رابراى‌شمابازگو‌مى‌کنیم تادرکنارآیه بالابچینید و خودتان نتیجه گیرى لازم را به عمل آورید:

در آیه 27، سوره ابراهیم مى خوانیم: (و یضل الله الظالمین); «خداوند ستمگران را گمراه مى سازد».

در آیه 34، سوره غافر مى خوانیم: (کذلک یضل الله من هو مسرف مرتاب); «اینچنین خداوند هر اسراف کار وسوسه گر را گمراه مى سازد».

و در آیه 69، سوره عنکبوت مى خوانیم: (و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا); «کسانى‌که‌درراه ماجهادکنندآنها رابه راه‌هاى روشن خویش رهبرى و هدایت مى‌کنیم».

چنان که ملاحظه مى‌کنیم مشیّت و اراده خدا بى حساب نیست، نه بى حساب توفیق هدایت به کسى مى‌دهد و نه بى حساب توفیقش را از کسى سلب مى‌کند.

آنها که در راه او جهاد کنند، به جنگ مشکلات بروند، با هواى نفس به مبارزه برخیزند، و در برابر دشمنان بیرونى مقاومت و سرسختى نشان دهند، خداوند وعده هدایت آنها را داده است و این عین عدالت است.

و امّا آنها که «ظلم و ستم» بنیاد کنند، و در طریق اسراف و شک و تردید و ایجاد وسوسه در دل‌ها، گام بگذارند، خدا توفیق هدایت را از آنها سلب مى‌کند، قلبشان بر اثر این اعمال، تاریک و ظلمانى مى گردد، و توفیق رسیدن به سرمنزل سعادت نصیبشان نخواهد شد. و این است معنى گمراه ساختن پروردگار که نتیجه اعمال ما را در اختیار ما مى گذارد و این نیز عین عدالت است. (دقّت کنید)

3. علم ازلى علت عصیان کردن!

آخرین مطلبى که در بحث جبر و اختیار طرح آن را لازم مى بینیم بهانه اى است که بعضى از جبرى‌ها به عنوان علم ازلى خداوند مطرح کرده اند.

آنهامى‌گویند: آیاخدامى‌دانسته است که‌فلان‌شخص درفلان ساعت مرتکب قتل نفس یا نوشیدن شراب مى‌شود؟ اگر بگویید نمى دانسته، علم خدا را انکار کرده اید، و اگر بگویید مى دانسته باید حتماً آن را انجام دهد، وگرنه علم خداوند خلاف از آب درمى آید.

پس براى حفظ علم خداوند هم که باشد گنهکاران مجبورند گناهانشان را انجام دهند، و مطیعان نیز باید اطاعتشان را!

امّا آنها که این بهانه را براى پرده پوشى بر خطاها و گناهان خود جور کرده اند در حقیقت از یک نکته غافلند که ما مى گوییم خدا از ازل مى دانسته ما به میل و اراده و اختیار خود اطاعت یا گناه مى‌کنیم، یعنى اختیار و اراده ما نیز در علم خدا بوده است. پس ما اگر مجبور شویم علم خدا جهل مى‌شود. (دقّت کنید)

اجازه دهید این مطلب را با یکى دو سؤال کاملا مجسم کنیم: فرض کنید استادى یا معلّمى مى داند فلان شاگرد تنبل در آخر سال رفوزه مى‌شود، و این آگاهى او صد در صد قطعى است و بر اساس تجربیات سالیان دراز عمر اوست.

آیا فردا که آن شاگرد رفوزه شده مى تواند یقه استاد را بگیرد که پیش بینى و اطّلاع تو مرا مجبور کرد رفوزه شوم؟!

دست بالاتر را مى گیریم، فرض کنید شخص معصوم و بى خطایى باشد و از وقوع حادثه جنایت بارى در فلان روز باخبر گردد و روى جهاتى مصلحت ببیند در این امر دخالت کند، آیاعلم‌این‌معصوم سلب‌مسئولیت ازمجرم‌مى‌کند، واورادر کار خود مجبور مى‌گرداند؟!

باز فرض کنید دستگاه‌هاى نوظهورى اختراع شود که بتواند حوادث آینده را چند ساعت قبل از وقوع آن دقیقاً پیش بینى کند و بگوید فلان شخص با میل و اختیار خود فلان کار را در فلان ساعت انجام خواهد داد آیا اینها سبب اجبار کسى مى‌شود؟!

خلاصه این که علم خداوند هرگز کسى را بر کارى مجبور نمى‌کند.

فکر کنید و پاسخ دهید

  1. هدایت چند گونه است؟ شرح دهید.
  2. نمونه اى از آیات قرآن که هدایت و ضلالت را به خدا نسبت مى‌دهد بازگو کنید.
  3. تفسیر هدایت و ضلالت الهى چیست؟
  4. منظور از علم ازلى خداوند چیست؟
  5. آیااین‌علم‌ازلى‌سلب اختیار ومسئولیت ازما‌مى‌کند؟ مثالى‌براى‌این‌مسئله ذکر کنید.

 

منبع : سایت حوزه آنلاین برگرفته از کتاب 50 درس اعتقادی برای جوانان

پی نوشت ها

[1] سوره ابراهیم، آیه 4.

دکمه بازگشت به بالا