درس سوّم: نمونه دادگاه قیامت درون جان شماست!

از آن جا که مسئله زندگى پس از مرگ و دادگاه عظیم رستاخیز براى انسانى که در محدوده این جهان زندانى است مطلب تازه اى به نظر مى رسد. خداوند نمونه کوچکى از آن دادگاه را در همین دنیا به ما ارائه داده است که نامش دادگاه وجدان است. ولى فراموش نکنیم که گفتیم نمونه کوچکى از آن است.

بگذارید این مطلب را روشن تر بیان کنیم:

انسان در برابر اعمالى که انجام مى‌دهد در چند دادگاه محاکمه مى‌شود.

نخستین دادگاه همان دادگاه‌هاى معمولى بشرى است، با تمام ضعف‌ها و نارسائى‌ها و کمبودهایش. گرچه وجود همین دادگاه‌هاى معمولى اثر قابل ملاحظه اى در تخفیف جرائم دارد، ولى اساس و پایه این دادگاه‌ها چنان است که هرگز نمى توان از آنها انتظار اجراى عدالت کامل داشت. زیرا اگر قوانین نادرست و قاضیان ناصالح به آن راه یابند که تکلیفش روشن است، رشوه خوارى‌ها، پارتى بازى‌ها، روابط خصوصى، بازى‌هاى سیاسى و هزار درد دیگر، چنان آن را از اثر مى اندازند که باید گفت عدمش به ز وجود، چرا که وجودش عامل اجراى مقاصد شوم خودکامگان است!

و اگر قوانینش عادلانه و قاضیانش آگاه و با تقوى باشند باز هم بسیارند مجرمانى که مى توانند آنچنان ماهرانه عمل کنند که آثار جرمى از خود باقى نگذارند. یا آنچنان پرونده سازى و صحنه سازى در دادگاه راه بیندازند که دست و بال قاضى را ببندند و قوانین را بى اثر سازند. دومین‌دادگاه که از این حساب شده تر و دقیق تر است دادگاه «مکافات عمل» است. اعمال ما آثارى دارد که در کوتاه مدّت یا دراز مدّت دامان ما را خواهد گرفت. اگر این یک حکم عمومى نباشد لااقل درباره بسیارى صادق است.

حکومت‌هایى را دیدیم که بناى جور و ظلم و ستم گذاردند و هر چه از دستشان ساخته بود کردند، امّا سرانجام در همان دامى که خود بافته بودند افتادند. و عکس العمل‌هاى اعمالشان دامانشان را گرفت و چنان سقوط کردند و نابود شدند که اثرى از آنها جز لعن و نفرین باقى نماند. از آنجا که مکافات عمل همان روابط علّت و معلول و پیوندهاى عینى خارجى است کمتر کسى مى تواند با صحنه سازى‌ها از چنگال آن رهایى یابد. تنها نارسائى این دادگاه این است که عمومى و کلّى و همگانى نیست، و به همین دلیل ما را از دادگاه بزرگ رستاخیز بى نیاز نمى‌کند.

 

سوّمین دادگاه که از این هم دقیق تر و حساب شده تر است دادگاه «وجدان» است.

در حقیقت همان گونه که منظومه شمسى با آن نظام شگرفش به صورت بسیار کوچکى در دل یک اتم خلاصه شده، مى توان گفت که دادگاه قیامت نیز ماکت کوچکش در درون جان ماست.

زیرا در درون وجود انسان نیروى مرموزى است که فلاسفه آن را «عقل عملى» مى‌نامند وقرآن‌مجید «نفس‌لوامه‌اش» مى‌خواند و امروز از آن به «وجدان» تعبیر مى‌کنند.

همین که کار خوب یا بدى از انسان سر بزند به سرعت این دادگاه تشکیل مى‌شود و بدون سر و صدا، امّا کاملا جدّى و اصولى، محاکمه را شروع مى‌کند، و نتیجه حکمش را به صورت مجازات‌ها یا تشویق‌هاى روانى به اجرا درمى آورد.

گاه آنچنان مجرمان را از درون شلاق مى زند و تحت شکنجه روحى قرار مى‌دهد که مرگ را با آغوش باز استقبال مى کنند، و آن را بر زندگى ترجیح مى‌دهند، و در وصیّت نامه خود مى نویسند اگر ما دست به خودکشى زدیم براى نجات از ناراحتى وجدان بود!

گاه در مقابل یک کار خوب انسان را آنچنان تشویق مى‌کند که او را به
وجد و سرور وامى دارد، آرامشى عمیق در درون جان احساس مى‌کند، آرامشى بسیار دل انگیز و توصیف ناکردنى که لذت و شکوه آن در هیچ بیانى نمى گنجد.

این دادگاه عجایب و ویژگى‌ها دارد:

 1. در این دادگاه قاضى، شاهد و مجرى حکم و تماشاچى همه یکى است، همان نیروى وجدان است که شهادت مى‌دهد قضاوت مى‌کند و سپس آستین بالا مى زند و حکم خود را اجرا مى‌کند!
 2. بر خلاف دادگاه‌هاى پر سر و صداى عادى که گاه یک محاکمه چندین سال به طول مى انجامد، محاکمه این دادگاه برق آساست، و معمولا نیاز به وقت و زمان ندارد، البته گاه براى ثابت شدن مدارک جرم و کنار رفتن پرده‌هاى غفلت از مقابل چشم دل نیازمند به زمانى هست، ولى بعد از ارائه مدارک، صدور حکم فورى و قطعى است.
 3. حکم این دادگاه یک مرحله اى است و از دادگاه استیناف و تجدید نظر و دیوان عالى و مانند آن در این جا خبرى نیست.
 4. این محکمه فقط کیفر نمى‌دهد، بلکه به وظیفه شناسان نیز پاداش مى‌دهد، بنابراین دادگاهى است که هم نیکان و هم بدان در آن جا محاکمه مى‌شوند و به تناسب اعمالشان پاداش و کیفر مى بینند.
 5. کیفرهاى این دادگاه هیچ شباهتى با کیفرهاى معمولى ندارد، در ظاهر، نه زندانى، و نه شلاّق، و نه چوبه دارى، و یا جوخه آتشى، امّا گاه چنان از درون مى سوزاند و به زندان مى افکند که دنیا با تمام وسعتش براى انسان تنگ مى‌شود، تنگ تر از سلّول انفرادى یک زندان مخوف و وحشتناک.

خلاصه، این‌دادگاه ازنوع‌دادگاه‌هاى این جهان نیست که از نوع دادگاه رستاخیز است.

عظمت این دادگاه به اندازه اى است که قرآن به نام آن سوگند یاد کرده و در کنار دادگاه رستاخیزش نهاده، مى‌گوید: (لا اقسم بیوم القیامه و لا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلى قادرین على ان نسوى بنانه);[1]

«سوگند به روز رستاخیز و سوگند به وجدان بیدار و سرزنش کننده، آیا انسان چنین مى پندارد که استخوان‌هاى پراکنده او را جمع آورى نمى‌کنیم، (چنین نیست)، قادریم که حتى انگشان او (حتّى خطوط سرانگشتانش را که معرِّف شخص است) همچون روز نخست بسازیم».

البته با تمام این اوصاف این دادگاه نیز به حکم دنیایى بودنش نارسایى‌هایى دارد که ما را بى نیاز از دادگاه قیامت نمى‌کند زیرا:

 1. قلمرووجدان‌همه‌چیز رادربرنمى‌گیرد و متناسب قلمرو فکر و تشخیص انسان است.
 2. گاه انسان فریبکار ماهر حتّى مى تواند وجدان خود را فریب دهد و به اصطلاح بر سر وجدان خود کلاه بگذارد.
 3. گاه‌نداى‌وجدان دربعضى ازگنهکاران آن‌قدرضعیف‌مى‌شودکه به گوش آنها نمى‌رسد.

و از این جا ضرورت دادگاه چهارم دادگاه بزرگ عالم رستاخیز روشن مى‌شود.

فکر کنید و پاسخ دهید

 1. انسان در چند دادگاه – در واقع – محاکمه مى‌شود؟
 2. مشخّصات دادگاه اوّل و نام آن چیست؟
 3. ویژگى‌هاى دادگاه دوم کدام است؟
 4. دادگاه سوم چه خصوصیاتى دارد؟
 5. امتیازات و ضعف‌هاى دادگاه وجدان را بر شمرید.

 

منبع : سایت حوزه آنلاین برگرفته از کتاب 50 درس برای جوانان

پی نوشت ها

[1] سوره قیامت، آیات 1 تا 4.

دکمه بازگشت به بالا