چرا مراجع تقلید، با یکدیگر اختلاف نظر دارند؟

نظریه‏پردازى مختلف در ادبیات و اصول فقه، برداشت متفاوت از آیات و روایات و اختلاف نظر در سند احادیث و شناخت راویان، به طور طبیعى موجب تفاوت در بعضى از فتاوا مى‏شود.

گفتنى است این مقدار اختلاف نظر و اختلاف سلیقه، در میان صاحب‏نظران و حتى متخصصان پزشکى طبیعى است. اگرچه لازم است زمینه‏اى فراهم شود که با کارشناسى و موضوع شناسى مناسب، اختلاف فتاوا به حداقل برسد.

دکمه بازگشت به بالا