شرط جدا شدن زن و شوهر در ازدواج موقت چیست؟

سوال: شرط جدا شدن زن و شوهر در ازدواج موقت چیست؟
پاسخ:

اگر منظور شما از صیغه دائم، نکاح و ازدواج دائمی باشد که در آن مدت ذکر نمی گردد و زن و مرد برای همیشه به عقد یکدیگر در می آیند،چنین ازدواجی جز با خواندن صیغه طلاق فسخ نمی گردد و مرد بعد ازیک بار نزدیکی باید تمام مهریه زن را بپردازد و او را طلاق بدهد. اما اگر مراد شما ازدواج موقتی باشد که مدت آن طولانی است با بخشیدن مهلت توسط مرد آن ازدواج فسخ خواهد شد؛ زیرا از نظر اسلام صحت ازدواج موقت دارای شرایطی است، که رعایت آن در ازدواج موقت (متعه) لازم است از جمله اینکه:

 

1- باید مدت ازدواج را معین کنند.

 

2. تعیین مهریه و نام بردن آن در موقع عقد.

 

همچنین جدایی در ازدواج موقت به یکی از دو طریق زیر امکان پذیر است:

 

1- تمام شدن مدت ازدواج موقت که در هنگام عقد تعیین شده است.

 

2- بخشیده شدن مدت باقی مانده از طرف مرد.

 

بر این اساس اگر مرد مهر تعیین شده را پرداخت کرده باشد می تواند با بخشیدن مدت باقیمانده از همسر موقت خود جدا شود و زن حق اعتراض ندارد.

 

بله اگر زن به شرط این که تا آخر عمر در کنار هم باشند حاضر به ازدواج موقت شده و مرد چنین شرطی را قبول کرده است باید به عهد و پیمان عمل کند و باید رضایت همسر خود را فراهم سازد و گر نه در پیشگاه خداوند به همسر خود مدیون است.

 

برای آگاهی بیشتر به نمایه زیر مراجعه فرمائید:

 

نمایه: شرایط ازدواج موقت ،سؤال 1238 (سایت: 1225)
.

سوال “شرط جدا شدن زن و شوهر در ازدواج موقت چیست؟” از طرف اسلام کوئست پاسخ داده شد.

دکمه بازگشت به بالا