تحقیقات

تحقیقات

روشهای خاصی برای تحقیقات تاریخی و کتاب شناسی وجود دارد. با این روشها می توان به موضوعات تاریخی و مانند آن علم پیدا کرد. آنان که متخصص رشته تاریخ و یا متخصص رشته کتاب شناسی هستند می توانند به مسائل تاریخی و مانند آن علم پیدا کنند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

منبع: پرسمان دانشجویی

دکمه بازگشت به بالا