قدرت ایران

قدرت ایران

آقای زرین کوب بر اساس منابع تاریخی معتقد است که امپراطوری ایران از درون پوسیده بود مانند درخت بزرگی که از درون پوسیده باشد ولی ظاهرش پر هیبت باشد . شما هم درست می گویید و جمله درستی به کار برده اید . ایران قدرت بزرگ بود ولی حکومت پشتیبانی مردمی نداشت و به خاطر همین حکومت خود را یاری نکردند .
شما به این توجه بکنید که پادشاه ایران در به در و شهر به شهر در حال فرار است . این چه جور قدرت بزرگ است؟!
شما ایرانیان کنونی را در نظر بگیرید . مردم ایران چهل است که در برابر قوی ترین کشور جهان ایستاده است . قدرت این است ، شجاعت این است ، عزت این است. نه اینکه حاکم ایران در آسیاب به دست همین ایرانی کشته شود .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

منبع: پرسمان دانشجویی

دکمه بازگشت به بالا