معیار تحقق تقلید

پرسش: در چه صورت، تقلید از یک مرجع تحقّق مى‏ یابد؟

همه مراجع (به جز صافى): معیار تحقّق تقلید، عمل به فتواى مجتهد است.[1]

آیهاللَّه صافى: معیار تحقق یافتن تقلید، یاد گرفتن فتواى مجتهد به قصد عمل است.[2]

_______________________
پی نوشت ها

[1] خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 34؛ توضیح‏المسائل مراجع، م 2؛ نورى و وحید، توضیح‏المسائل، م 2.

[2] صافى، توضیح‏المسائل، م 2.

دکمه بازگشت به بالا