دیدن خون در صورت عدم علم به بلوغ

آیا دیدن خون حیض در دخترى که نمى ‏داند نه سال او تمام شده یا نه (مثلًا تاریخ ولادتش را فراموش کرده است)، مى ‏تواند نشانه بلوغ باشد؟

همه مراجع (به جز صافى و فاضل): اگر نشانه ‏هاى حیض را داشته باشد (و اطمینان به حیض بودن پیدا کند)، نشانه بلوغ او محسوب مى‏ شود.[1]

آیات عظام صافى و فاضل: بنابر احتیاط واجب، نمى ‏تواند نشانه بلوغ او محسوب شود.[2]

____________________________________
پی نوشت ها

[1]  توضیح ‏المسائل مراجع، م 438؛ وحید، توضیح‏المسائل، م 444؛ بهجت، استفتاءات، ج 1، س 1001.

[2]  صافى، هدایه العباد، ج 1، م 217؛ فاضل، تعلیقات على العروه، ح 1، م 701.

دکمه بازگشت به بالا