دین و تصوف

پرسش

آیا دین همان عرفان نفس و تصوف نیست ؟

پاسخ

خیر , زیرا دین یعنی اعتقاد به ماورای طبیعت و خدا و عبادت خالصانه خداوند ,دین معرفت نفس را ابزاری برای رسیدن به غایت نهایی که همان خدا باشد می داند . در حالیکه عرفان و تصوف به خودی خود و به طور کلی صرفا در فکر شناخت نفس وتهذیب آن اند . به بیان دیگر عرفان صحیح همواره بخشی از دین است . اما دین الهی هیچ گاه مساوی با عرفان صرف نیست .

 

دکمه بازگشت به بالا