خواندن رساله مرجع تقلید

پرسش : آیا لازم است براى تقلید از یک مجتهد، تمام رساله او را بخوانیم؟

همه مراجع: خیر، خواندن تمام رساله لازم نیست؛ ولى مسائلى را که انسان غالباً به آنها احتیاج دارد، واجب است یاد بگیرد.[1]

_________________________
پی نوشت

[1] خامنه‏ اى، اجوبه الاستفتاءات، س 6؛ توضیح ‏المسائل مراجع، م 11؛ نورى و وحید، توضیح ‏المسائل، م 11؛ العروه الوثقى، ج 1، التقلید، م 62.

دکمه بازگشت به بالا