تشخیص مرجع تقلید اعلم

پرسش: راه تشخیص اعلم چیست؟

همه مراجع: مجتهد اعلم را از سه راه مى‏ توان شناخت:

  1. خودش یقین کند؛ مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد اعلم را بشناسد.
  2. دو نفر عالم عادل- که مى‏ توانند مجتهد اعلم را تشخیص دهند- اعلمیت او را تصدیق کنند (به شرط آنکه با گفته دو عالم عادل دیگر، تعارض پیدا نکند).
  3. از گفته عده ‏اى از اهل علم- که مى‏ توانند اعلم را تشخیص دهند- یقین یا اطمینان پیدا شود.[1]

تبصره 1. آیات عظام سیستانى، تبریزى و وحید: اگر یک نفر عالم خبره و مورد اطمینان هم تصدیق کند، کافى است.

تبصره 2. آیهاللَّه بهجت: اگر شخص از هر راهى که اطمینان به اعلمیت کسى پیدا کند، کافى است.

_____________________________________
پی نوشت ها

[1] خامنه‏ اى، اجوبه الاستفتاءات، س 25؛ توضیح‏ المسائل مراجع، م 3؛ نورى، توضیح‏ المسائل، م 3 و وحید، توضیح‏ المسائل، م 3.

دکمه بازگشت به بالا