آیه وجوب نماز

 [سوره النساء (4): آیه 103]
فَإِذا قَضَیْتُمُ الصَّلاهَ فَاذْکُرُوا اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلى‏ جُنُوبِکُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاهَ إِنَّ الصَّلاهَ کانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً (103)
پس چون نماز را به پایان بردید، خداوند را در (همه) حال ایستاده و نشسته و به پهلو خوابیده یاد کنید، پس هر گاه آرامش یافتید (و حالت خوف تمام شد) نماز را (بصورت کامل) برپا دارید. همانا، نماز بر مؤمنان در وقت‏هاى معیّن واجب شده است.
نکته‏ ها:
کلمه‏ ى «قِیاماً» جمع «قائم» به معناى ایستاده و کلمه‏ ى «قُعُوداً» جمع «قاعد» به معناى نشسته و کلمه‏ ى «جنوب» جمع «جنب» به معناى پهلو و کنایه از دراز کشیدن است. همچنین کلمه‏ ى «کِتاباً» به معناى امرى نوشته شده و واجب و کلمه‏ى «مَوْقُوتاً» به معناى کارى با وقت معیّن است.
حضرت على علیه السلام درباره‏ى آیه «فَاذْکُرُوا اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلى‏ جُنُوبِکُمْ» فرمودند:
یعنى شخص سالم ایستاده، مریض نشسته و کسى که نشسته نمى‏ تواند، خوابیده نماز بخواند. «1»
امام باقر علیه السلام درباره‏ى «کِتاباً مَوْقُوتاً» فرمودند: یعنى مفروض و واجب. «2»
پیام ‏ها:
1. کمبودهاى نماز خوف، با یاد خدا جبران مى‏شود. «فَإِذا قَضَیْتُمُ الصَّلاهَ فَاذْکُرُوا اللَّهَ»
2. نماز و یاد خدا در هر حال لازم است، در جبهه‏ى جنگ یا بستر بیمارى. «قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلى‏ جُنُوبِکُمْ»
3. سلاح رزمنده مسلمان، نماز و یاد خداست. «فَإِذا قَضَیْتُمُ الصَّلاهَ فَاذْکُرُوا اللَّهَ»
4. نماز خوف، یک استثناست. پس از برطرف شدن حالت اضطرار، نماز باید به صورت عادّى خوانده شود. «فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاهَ»
5. نماز، از واجبات قطعى الهى در همه‏ ى عصرها و براى همه‏ ى نسل‏ها است.
 «کانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً»
6. وجوب هر نماز، در وقت مخصوص خودش است. «مَوْقُوتاً»
7. تعیین وقت براى نماز، رمز تداوم، نظم و عامل مواظبت بر آن است که خود درس نظم و عامل نظم بخشیدن به امور مسلمانان است. «کِتاباً مَوْقُوتاً»

منابع
سایت حوزه آنلاین
تفسیر نور، ج‏2، ص: 372

______________________________________
پی نوشت ها
(1). وسائل، ج 5، ص 488.
(2). کافى، ج 3، ص 394.

دکمه بازگشت به بالا