فداکاری های امام علی (ع)

حضرت علی (ع ) چه در آغاز دعوت اسلام و چه در جنگها ، فداکاریهای زیادی کرده است . هنگامی که پیامبر (ص ) دعوت خود را آشکار نمود ، اذیت و آزارهای قریش هم شروع شد . بسیاری از مواقع – در ابتدای امر – رسول خدا را در حال نماز اذیت می کردند و انواع ناروائیها را بر آن حضرت روا می داشتند . در این موقع علی بن ابیطالب (ع ) و گاه زید بن حارثه به نوبت و گاه هر دو با هم از رسول خدا محافظت می کردند علی (ع ) در بسیاری از غزوات اسلام با از جان گذشتگی و برداشتن زخمهای فراوان دست از دامن پیغمبر (ص ) برنداشت . سپر تیرها و بلاهایی بود که از سوی کفار به جانب پیامبر روان می شد .
در لحظات بحرانی و خطر جان پیغمبر اکرم (ص ) را از خطر نجات می داد .
در سال چهارم بعثت وقتی از طرف خداوند امر شد (خویشان خود را از این دعوت با خبر کن و آنها را بیم ده ) زخم زبان ابولهب و دیگران را به جان تحمل کرد و با شجاعت بی نظیر آمادگی خود را برای کمک به پیامبر (ص ) اعلام کرد و در نوبت سوم که تنها علی در آن جمع برخاست ، پیغمبر اکرم فرمود:
بنشین که تویی برادر من و وصی من و وزیر من و وارث و خلیفه بعد از من . این مسؤ ولیت سنگین از همان آغاز دعوت علنی بر دوش پرتوان علی (ع ) قرار گرفت .

فداکاری دیگر
در مقابل عهدنامه ای که قریش برای سرکوب کردن بنی هاشم و در تنگنا قرار دادن پیامبر (ص ) امضاء کرده و در خانه کعبه آویخته بودند ، در اول محرم سال هفتم بعثت رسول خدا و یاران تصمیم گرفتن در شعب ابوطالب ساکن شوند ، این محاصره اقتصادی تا نیمه رجب سال دهم بعثت یعنی در حدود سه سال و شش ماه طول کشید . در این مدت پیامبر اکرم و خدیجه و دختر نازنینش فاطمه در نهایت مضیقه و در عین گرفتاری بودند . حتی چند نفر با یک خرما زندگی می کردند .
برای اینکه گزندی به جان عزیز پیامبر وارد نشود ، ابوطالب شبها چند ساعتی که از شب می گذشت پیغمبر را می برد و در جای دیگر می خوابانید ، و آن گاه پسرش علی (ع ) را می آورد و در بستر پیغمبر (ص ) می خواباند تا اگر قریش ناگهان حمله کند ، فرزندش علی (ع ) بجای پیغمبر (ص ) کشته شود .

شب هجرت و فداکاری امام علی (ع)
در شهر مکه فقط چند تنی از مسلمانان مانده بودند . عده ای به حبشه هجرت کردند و چند تنی هم قبل از پیغمبر (ص ) به یثرب مهاجرت کرده بودند در مکه جز از محمّد (ص ) وامام علی (ع ) و ابوبکر و چند تن از زنان و یا زندانیان کسی باقی نمانده بود . اختناق در مکه به حد اعلای خود رسیده بود . عده ای از مسلمانان در زیر تازیانه در زندان بسر می بردند . اگر جوانانی بودند که پنهانی به حضرت محمّد (ص ) و دین اسلام عشق می ورزیدند ، جراءت ابراز عقیده نداشتند .
حضرت محمّد (ص ) تصمیم بر هجرت به مدینه گرفته و راز خود را تنها به امام علی (ع ) رازدار همیشگی خود ، گفته بود . قرار شد آن شب هولناک را هم امام علی (ع ) در رختخوابش بیارامد و برد خضرمی سبز رنگش را روی خود اندازد ، و آن چنان عمل کند که قریش کوچکترین گمانی در این باره نبرند .
جوانان تبه روزگار قریش در اطراف خانه حضرت محمّد (ص ) منتظر انجام جنایت خود بودند . سکوت بر تمام شهر حکمفرما بود . شمشیرهای کشیده برق می زد . بسوی خوابگاه پیامبر (ص ) حمله بردند . محمّد است یا علی ؟ خوابند یا بیدار ؟ چه کنند ؟
علی (ع ) را تحت فشار قرار می دهند . با اصرار و پافشاری مخفیگاه محمّد را از علی می پرسند . او را تهدید به قتل می کنند ولی جز این که محمّد از مکه خارج شده است چیزی از علی (ع ) نمی شنوند . علی (ع ) در مکه می ماند تا به سفارشهای پیامبر (ص ) عمل کند . امانتها را به صاحبانشان رد کند . سپس با تنی چند از زنان و مردان راهی مدینه می شود . این همه فداکاری و سختی فقط برای خدا و پیغمبر خداست . علی (ع ) مصداق این آیه مبارکه است :
(بعضی مردانند که از جان خود در راه رضای خدا در می گذرند و خدا دوستدار چنین بندگان است ) سوره بقره آیه 203.

منبع: چهارده اختر تابناک

دکمه بازگشت به بالا