معیار تحقق عادت ماهانه چیست؟

همه مراجع: اگر زن دوبار به یک صورت خون ببیند، عادت او محقق مى‏شود.

عادت ماهانه سه قسم است:

  1. عادت وقتیه و عددیه،
  2. عادت عددیه،
  3. عادت وقتیه.[1]

تبصره. در تحقق عادت در برخى اقسام بین مراجع تقلید اختلاف نظر است که در پرسش ‏هاى بعدى بیان مى‏ شود.

________________________
پی نوشت

[1] توضیح‏المسائل مراجع، م 478 و دفتر: خامنه‏اى.

دکمه بازگشت به بالا