تغییر عادت ماهیانه در چه صورتی است؟

همه مراجع: اگر دو ماه پشت سر هم بر خلاف عادت ماهانه خود خونى ببیند که‏ در عدد یا وقت یا هر دو یکى باشد، موجب تغییر عادت ماهیانه قبلى می شود و به عادت جدید تغییر پیدا مى‏ کند.[1]

تبصره. اگر یک ماه بر خلاف عادت پیشین خود خون ببیند، عادت او تغییر نمى‏ کند.

_____________________
پی نوشت

[1] توضیح ‏المسائل مراجع، م 501 و بهجت، استفتاءات، ج 1، س 932 و دفتر: خامنه ‏اى.

دکمه بازگشت به بالا