تکلیف کسی که عادت ماهیانه متغییر دارد؟

زنى به هیچ وجه عادت معینى ندارد، گاهى هفت روز و گاهى پنج روز و مانند آن خون مى‏ بیند، تکلیفش چیست؟

همه مراجع: این زن، مضطربه محسوب مى ‏شود و باید مطابق احکام و دستورات او عمل کند.[1]

[1] توضیح‏المسائل مراجع، م 494.

دکمه بازگشت به بالا