عادت وقتیه و عددیه چیست؟

همه مراجع: زنى که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون ببیند و شماره روزهایى که در هر دو ماه خون دیده به یک اندازه باشد، چنین زنى داراى عادت وقتیه و عددیه است؛ مانند اینکه دو ماه پى در پى از اول ماه تا روز هفتم خون ببیند (عادت او در این مثال هفت روز است).[1]

_____________________

[1]توضیح المسائل مراجع، م 479؛ وحید، توضیح‏المسائل، م 485؛ بهجت، استفتاءات، ج 1، س 931 و دفتر: خامنه‏اى.

دکمه بازگشت به بالا