معجزه چیست؟ (لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید).

معجزه چیست؟ (لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید).

سوال

معجزه چیست؟ (لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید).

پاسخ

«معجزه» کار خارق العاده ای است که از قدرت افراد بشر به اتکای نیروی بشری خارج است. آورنده اش «مدعی نبوت» است و دعوت به «مقابله به مثل» (تحدی) نیز می نماید. بنابراین معجزه باید جهات سه گانه زیر را داشته باشد:
1. این کارِ خارق العاده، به کلی خارج از حدود توانایی نوع بشر باشد و هیچ کس حتی نوابغ جهان نتوانند به اتکای نیروی انسانی، همانند آن را بیاورند؛ چرا که در این جا سخن از حاکمیت بر رابطه ها نیست تا به وسیله علوم بشری بتوان آن ها را انجام داد؛ بلکه سخن از تغییر رابطه ها است؛ یعنی آن چه مورد اعجاز قرار می گیرد، روابطش با دیگر اشیای عالم قطع می شود و روابط جدیدی برایش موجود می گردد.
2. توأم با دعوی پیامبری باشد؛ یعنی آورنده آن به عنوان یک سند زنده، برای صدق رسالت خود از طرف خدا آن را انجام دهد.
3. توأم با «تحدی» یعنی دعوت به معارضه و مقابله به مثل باشد؛ به این ترتیب که از تمام انسان ها دعوت کند که اگر می توانند و قدرت دارند مانند آن را بیاورند.
اما اگر یکی از این جهات سه گانه در کار نباشد، آن کار معجزه نامیده نمی شود.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ تلخیص الهیات، آیت الله سبحانی، به کوشش علی ربانی گلپایگانی.
2ـ کشف المراد، علامه حلی.
3ـ آموزش عقاید، آیت الله مصباح یزدی.
 

سوال “معجزه چیست؟ (لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید).” از طرف اندیشه قم، مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم پاسخ داده شد.

دکمه بازگشت به بالا