منظور از یک بار شستن در وضو چیست؟

آیات عظام امام، بهجت، تبریزى، فاضل و مکارم: منظور از یک بار شستن آن است که تمام عضو را بشوید خواه با یک مشت آب باشد یا چندین مشت. پس وقتى عضو به طور کامل شسته شد، یک مرتبه محسوب مى‏شود.[1]

آیات عظام خامنه‏ اى، سیستانى، صافى، نورى و وحید: ملاک براى تعیین یک بار شستن قصد انسان است؛ پس اگر به قصد شستن مرتبه اول مثلًا ده مرتبه آب بریزد، اشکال ندارد و همه آنها شستن اول محسوب مى‏شود.[2]

____________________________
پی نوشت ها

[1] توضیح المسائل مراجع، م 248.

[2]  نورى، توضیح ‏المسائل، م 249؛ وحید، توضیح‏ المسائل، م 254؛ توضیح ‏المسائل مراجع، م 248 و خامنه ‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 102.

دکمه بازگشت به بالا