در وضو شستن صورت و دست‏ها تا چند مرتبه جایز است؟

آیات عظام امام، خامنه‏اى، فاضل و نورى: براى مرتبه اول واجب و مرتبه دوم جایز و مرتبه سوم و بیشتر از آن حرام است.[1]

آیات عظام بهجت، سیستانى، صافى و وحید: براى مرتبه اول واجب و مرتبه دوم‏ مستحب و مرتبه سوم و بیشتر از آن حرام است.[2]

آیهاللَّه تبریزى: براى مرتبه اول واجب و مرتبه دوم بنا بر نظر مشهور مستحب است؛ ولى احتیاط واجب در دست چپ ترک مرتبه دوم است و براى مرتبه سوم و بیشتر از آن حرام است.[3]

آیهاللَّه مکارم: براى مرتبه اول واجب و بنا بر احتیاط واجب ترک مرتبه دوم است و براى مرتبه سوم و بیشتر از آن حرام است.[4]

_____________________________
پی نوشت ها

[1] امام، فاضل و نورى، توضیح المسائل مراجع، م 248 و خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 102.

[2] بهجت، صافى و سیستانى، توضیح‏المسائل مراجع، م 248؛ وحید، توضیح المسائل، م 254.

[3] تبریزى، توضیح المسائل مراجع، م 248.

[4]  مکارم، توضیح المسائل مراجع، م 248.

دکمه بازگشت به بالا