انسان، به ویژه جوان، به ارتباط اجتماعى نیازمند است؛ زیرا آدمى موجود اجتماعى بوده و ارتباط با دیگران، پاسخ آن نیاز درونى است. انتخاب همسالان و همکلاسى‏ها، مى‏تواند نشانه درایت و خردورزى فرد باشد و زمینه رشد فکرى، اجتماعى و علمى او را فراهم آورد؛ به عبارت دیگر، از طریق ارتباط با دیگران و انتخاب دوست – که به شکل‏گیرى شخصیت مى‏انجامد – یکى از نیازهاى مهم زندگى خود را برآورده مى‏سازیم. البته آنچه باید بیش از لزوم داشتن ارتباط با دیگران، مورد توجه و حساسیت معقول قرار گیرد؛ میزان و چگونگى ارتباط با همسالان و همکلاسى ‏ها و در نهایت انتخاب دوست است. داشتن روابط ضرورت دارد؛ ولى چگونگى آن از اهمیت بیشترى برخوردار است؛ به گونه‏اى که وقتى نحوه ارتباط به اصل مسئله آسیب رساند، براى حفظ امور مهم‏تر و حیاتى‏تر، باید از ارتباط چشم پوشید. خردمند کسى نیست که بتواند بین خیر و شرّ، خیر را تشخیص دهد و انتخاب کند؛ بلکه خردمند کسى است که بین دو شرّ، آنچه شرش کمتر است برگزیند. پس باید در ارتباط با همکلاسى‏ ها – به ویژه انتخاب دوست و استحکام بخشیدن به روابط دوستانه – دقّت و اهتمام جدى داشت، تا از آفت‏هاى ارتباط – که هر لحظه ممکن است خرمن عفت و پاکى‏اش را آتش بزند – مصون بماند. قرآن در سوره‏هاى «مائده» و «نساء»، مردان و زنان را از ارتباط پنهانى با یکدیگر باز داشته است. امیر مؤمنان على(علیه السلام) نیز از سلام کردن به زنان جوان، اجتناب مى ‏ورزید. بى‏تردید ما از امام على(علیه السلام) پرهیزگارتر و با معنویت‏تر و مطمئن‏ تر نیستیم. وقتى آن حضرت چنین احتیاط مى‏کند، وظیفه ما روشن و بى‏ نیاز از توضیح است.