خدا شناسی چه ثمراتی دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :

مَن عَرَفَ اللّه‏َ وعَظَّمَهُ مَنَعَ فاهُ مِنَ الکَلامِ وبَطنَهُ مِنَ الطَّعامِ ، وعَنّى نَفسَهُ بِالصِّیامِ والقِیام .

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :

هر که خدا را شناخت و به عظمتش پى بُرد ، دهان خویش را از گفتار فروبست و شکمش را از خوراک نگه داشت و با روزه‏دارى و شب زنده‏دارى ، خود را رنجور کرد .

——————————————————

عنه صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :

مَن کانَ بِاللّه أعرَفَ کانَ‏مِنَ اللّه أخوَفَ .

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :

هر که خدا شناس‏تر باشد ، خدا ترس‏تر است .

——————————————————

عنه علیه‏ السلام :

غایَهُ المَعرِفَهِ‏الخَشیَهُ .

امام على علیه‏السلام :

نهایت شناخت ، خشیت است .

——————————————————

عنه علیه‏ السلام :

أعلَمُ النّاسِ بِاللّه أکثَرُهُم‏لَهُ مَسألَهً .

امام على علیه‏السلام :

خداشناس‏ترینِ مردم ، پرخواهش‏ترین آنها از اوست .

——————————————————

الإمامُ الباقرُ علیه‏ السلام :

أحَقُّ خَلقِ اللّه أن یُسَلِّمَ لِما قَضَى اللّه‏ُ عز و جل ، مَن عَرَفَ اللّه‏َ عز و جل .

امام باقر علیه‏السلام :

سزاوارترین خلق خدا به گردن نهادن در برابر قضاى الهى ، کسى است که خداوند عز و جل را شناخت .

——————————————————

الإمامُ الصّادقُ علیه ‏السلام :

مَن عَرَفَ اللّه‏َ خافَ اللّه‏َ ، ومَن خافَ اللّه‏َ سَخَت نَفسُهُ عَنِ الدّنیا .

امام صادق علیه‏السلام :

هر که خدا را شناخت ، از او ترسید و هر که از خدا ترسید ، دل از دنـیا برید .

——————————————————

عنه علیه ‏السلام :

إنَّ أعلَمَ النّاسِ بِاللّهأرضاهُم بِقَضاءِ اللّه عز و جل .

امام صادق علیه‏السلام :

داناترین مـردم بـه خدا ، خرسندترین آنها به قضا و حکم خداوند عز و جل است .

——————————————————

عنه علیه‏ السلام :

مَن سَکَنَ قَلبَهُ العِلمُ بِاللّه سَکَنَهُ الغِنى عَن خَلقِ اللّه .

امام على علیه‏السلام:

هرکه علم و معرفت به‏خدا در دلش جاى گیرد، بى‏نیازى از خلق خدا در آن مأوى گزیند .

امیر المؤمنین علیٌّ علیه‏السلام :

أحْیِ مَعروفَکَ بِإماتَتِهِ .

امام على علیه‏السلام :

با میراندن (و فراموش کردن) احسان خود ، آن را زنده گردان .

——————————————————

عنه صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :

لَو عَرَفتُمُ اللّه‏َ حَقَّ مَعرِفتِهِ لَمَشَیتُم عَلَى البُحورِ ، ولَزالَت بِدُعائکُمُ الجِبالُ .

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :

اگر خدا را چنان که باید مى‏شناختید ، بر روى دریاها راه مى‏رفتید و با دعایتان کوهها از جا کنده مى‏شدند .

——————————————————

امیر المؤمنین علیٌّ علیه‏ السلام :

یَسیرُ المَعرِفَهِ یُوجِبُ الزُّهدَ فی الدّنیا .

امام على علیه‏السلام :

انـدکـى شناخت ، مـوجـب بى‏رغبتى به دنیا مى‏شود .

دکمه بازگشت به بالا