دباغی به چه معناست؟ و چه حکمی دارد؟

پاسخ :
دَبّاغى؛ عبارت است از عمل جدایى پشم و چربى از پوست حیوان و تبدیل آن به چرم یا پوست صنعتى.[1]
مذاهب حنفیه و شافعیه از اهل سنت، معتقدند که پوست مردار[2] با دباغی پاک می‌شود،[3] ولی سایر مذاهب اهل سنت و نیز مذهب اهل بیت(ع)، عمل دباغی را جزو پاک‌کننده‌ها نمی‌دانند. [4]
هر چند فقهای گذشته‌ی شیعه، استفاده از پوست حیوان حرام گوشتى که ذبح و تذکیه شده است (در غیر نماز) را مشروط به دباغى کردن پوست دانسته‌اند، ولی مشهور فقهای معاصر، چنین استفاده‌ای را صرفاً مکروه دانسته و یا می‌گویند جهت استفاده از پوست چنین حیوانی، دباغی کردن آن مستحب است.[5]

____________________________________________
[1]. جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج‌3، ص 584، قم، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى، اول، 1426 ه‍ ق.
[2]. حیوانی که مطابق دستور اسلام ذبح نشده یا خود مرده باشد.
[3]. حتی حنفیه بر خلاف شافعیه معتقد به پاک شدن پوست سگ، با عمل دباغی هستند.
[4]. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج‌1، ص 29، بیروت، دار التیار الجدید – دار الجواد، دهم، 1421 ه‍ ق.
[5]. ر.ک: جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج‌3، ص 584.
منبع: اسلام کوئست

دکمه بازگشت به بالا