با توجه به معنای آیه یایاک نعبد و ایاک نستعین آیا می توان گفت که قرآن کریم سخن رسول خداست نه خود خداوند متعال ؟

پاسخ اجمالی:

این گونه شبهات که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم چیزی از خود به قران کریم افزوده باشد یا کل قرآن کریم از طرف رسول خدا باشد را می توان با دلایلی رد کرد که خود قرآن کریم به صراحت فرموده که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم چیزی جز وحی الهی بر زبان نمی آورد و هر چه می گوید وحی است . (1) بنابراین، هیچ حرفی از خود بر قرآن کریم نیفزوده است و درجای دیگر خداوند متعال می فرمایند اگر اینگونه بود( یعنی پیامبر چیزی از خود به قرآن کریم اضافه می کرد ) ما رگ گردنش را می بریدیم . (2)
علاوه بر این ها دلایلی دلالت دارد که نه تنها معارف قرآنی بلکه خود الفاظ قرآن کریم نیز از طرف خداست:

پاسخ تفصیلی:

این گونه شبهات که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم چیزی از خود به قران کریم افزوده باشد یا کل قرآن کریم از طرف رسول خدا باشد را می توان با دلایلی رد کرد که خود قرآن کریم به صراحت فرموده که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم چیزی جز وحی الهی بر زبان نمی آورد و هر چه می گوید وحی است . (1) بنابراین، هیچ حرفی از خود بر قرآن کریم نیفزوده است و درجای دیگر خداوند متعال می فرمایند اگر اینگونه بود( یعنی پیامبر چیزی از خود به قرآن کریم اضافه می کرد ) ما رگ گردنش را می بریدیم . (2)
علاوه بر این ها دلایلی دلالت دارد که نه تنها معارف قرآنی بلکه خود الفاظ قرآن کریم نیز از طرف خداست:

1ـ تحدی قرآن:کریم قرآن کریم معجزهی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ( است که آخرین پیامبر الهی می‌باشد و باید معجزه ی ایشان تا قیامت باقی بماند، به همین خاطر خداوند آن را به صورتی قرار داد تا ابد باقی بماند به صورت معجزه برای همه افراد قابل مشاهده باشد. بدون شک معجزه برای پیامبران وسیله ی اثباتی به شمار می‌رود تا شاهد صدق دعوت آنان قرار گیرد و گواه باشد که از جهان غیب پیام آورده‌اند. معجزه باید به گونه‌ای انجام گیرد که کارشناسان به خوبی تشخیص دهند که آن چه ارایه شده به درستی نشانه ی عالم غیب و بیرون از توان بشریّت است و انبیاء کارهایی انجام دادند که از توان ماهرترین کارشناسان آن دوره بیرون بوده تا این که به خوبی این تشخیص صورت گیرد. از همین رو بزرگ ترین و مهم ترین معجزه اسلام قرآن کریم است که با شیواترین سبک و رساترین بیان و استوارترین محتوا بر عرب آن زمان عرضه شد، آنان به خوبی تشخیص دادند که این سخن نمی‌تواند ساخته بشر باشد که این گونه آنان را در مقابل تحدّی و هم‌آوردی ناتوان ساخته است.(3) قرآن کریم مکرراً ناباوران را به مبارزه و ‌هم‌آوردی خوانده می‌فرماید: اگر باور ندارید که این قرآن کریم سخن خداست و گمان می‌برید ساخته و پرداخته دست بشر است، سخن دانان و سخن‌وران خود را وا دارید تا سخنی هم چون قرآن کریم، زیبا و شیوا، محکم و استوار بسازند و ارائه دهندو یا ده سوره مثل قرآن کریم و یا حد اقل یک سوره مانند آن بیاورید، ولی هرگز چنین اقدامی نتوانید کرد. (4) هم‌آورد خواستن قرآن کریم فراگیر است و همه جهانیان را شامل می‌شود و دامنه ی آن برای همیشه گسترده است.

قرآن کریم در چند مرحله تحدّی و هم‌آورد خواستن خود را مطرح کرده است: 1ـ بطور مطلق خواسته سخنی هم چون قرآن بیاورند. (5)
2ـ به اندازه ی ده سوره مانند قرآن بیاورند. (6)
3ـ یک سوره مانند قرآن بیاورند.(7)
4ـ در نهایت می‌فرماید: اگر تمام انس و جن گرد هم آیند و بخواهند همانند این قرآن کریم بیاورند هرگز نتوانند، گرچه همگی همدست شوند. (8)
به شهادت قطعی تاریخ، منکران قرآن کریم و رسالت در مقام مبارزه بر آمدند امّا نتوانستند کار از پیش ببرند و پس از آن‌که در مبارزه علمی با قرآن شکست خوردند دست به تیغ تهمت و شمشیر جنگ بردند. و حتی در طول تاریخ نه تنها مشرکین بلکه اهل کتاب با تمام قوی علمی و قدرت مادی و سیاسی داشتند از تمام طرف ممکن به مبارزه با اسلام و قرآن کریم برخواستند گرچه در خیلی از جهت‌ها موفق شدند، ولی در تحدی با قرآن کریم عاجز ماندند. امروز نیز اگر دشمنان اسلام به زور متوسل می‌شوند و از راه جنگ نظامی و یا تهاجم فرهنگی به مبارزه با اسلام می‌پردازند برای این است که در مبارزه ی علمی و منطقی با قرآن کریم شکست خورده‌اند. اکنون نیز هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند سوره‌ای مانند کوچک ترین سوره ی قرآن کریم بیاورد.(9)
بنابراین، به اعتقاد شیعه و سنی عبارات قرآن کریم هم چون معانی آن از سوی خداوند وحی شده و پیامبر هیچ‌گونه نقش و دخالتی در آن نداشته است.

2ـ آیات قرآن کریم:دومین دلیل بر این که همه قرآن کریم از سوی خداوند متعال می باشد ، خود قرآن کریم است . از قرآن کریم استفاده می‌شود که الفاظ و عبارات قرآن کریم و ساختار آن، از آن خداست. مانند آیاتی که واژه‌های قرائت و تلاوت و ترتیل را به کار برده است که از نظر وضع لغت عرب تنها بازگو کردن سروده ی دیگران را می‌رساند که الفاظ و معانی هر دو از دیگری باشد و بازگو کننده ی آن را صرفاً تلاوت می‌کند و از خود چیزی مایه نمی‌گذارد قرائت در مقابل تکلّم است، قرائت حکایت نثری است که الفاظ و عبارات آن قبلاً تنظیم شده است و تکلّم، انشاء معنا است با الفاظ و عباراتی که خود تنظیم می‌کند. و هرگز در جایی نیامده که پیامبر قرآن کریم را تکلم می‌نمود. آیاتی که قرائت و تلاوت در آن‌ها آمده عبارتند از :
نحل: 98 . اسراء: 45 و 106. اعلی: 6 . جمعه: 2. نمل: 12. کهف: 27
به علاوه خداوند متعال از قرآن کریم صریحاً به عنوان «کلام الله» یاد کرده است:(10) مانند:
الف : و ان احدٌ من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله: (11) اگر یکی از مشرکان به تو پناه آورد، پناه ده تا کلام خدا را بشنود.
ب: آیه‌ای که می‌فرماید: پیامبر اختیار تبدیل و تغییر در قرآن کریم را ندارد: قل ما یکون لی ان ابدّله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الیّ … . (12) این سلب اختیار، نشان دهنده آن است که الفاظ و عبارت قرآن کریم از پیامبر نیست و گرنه هر انسانی می‌تواند آنچه را که گفته به تعبیر و بیان دیگر بگوید.

3ـ حفظ وحی توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم : پیامبر اکرم ( هنگام وحی تلاش می‌کرد که آیات وحی شده را حفظ کند و از همین رو رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در آغاز نبوّت آیات را مرتب در حال وحی تکرار می‌کرد تا این‌که خداوند او را از این کار نهی کرد و فرمود: زبانت را به خاطر عجله برای خواندن قرآن کریم حرکت مده. چرا که جمع کردن و خواندن آن بر عهده ی ماست پس هرگاه آن را خواندیم از خواندن ما پیروی کن. (13)
حفظ وحی نشان می‌دهد که الفاظ و کلمات در اختیار پیامبر نبوده بلکه الفاظ و کلمات از سوی خداوند می‌باشد.

4ـ تفاوت قرآن کریم و حدیث قدسی : تفاوت قرآن کریم و حدیث قدسی از لحاظ سبک و بیان و شیوه ی ترکیب کلمات و دوگانگی که واقعیتی انکار ناپذیر است و با اندک توجهی آشکار می‌شود، بهترین گواه بر عدم دخالت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم در شکل گیری ساختار لفظی و بیانی قرآن است.(14)
بنابراین، آن حضرت حتی یک حرف نیز از سوی خود به قرآن کریم اضافه ننموده است و این به اتفاق شیعه و اهل سنت می باشدکه رسول خدا در آوردن قرآن کریم و رساندن ان به مردم معصوم بود و نه تنها چیزی را به آن اضافه یا کم نمی کرد بلکه حتی در رساندن وحی اشتباه و خطا هم نمی کرد و لذا تمام آیات قرآن کریم از سوی خداوند متعال است که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم حتی درتغییر دادن الفاظ آن نیز اجازه نداشته اند .
اما این که چرا در این آیه که همه مسلمانان در نماز می خوانند آمده است ایاک نعبد و ایاک نستعین به خاطر این است که خداوند متعال دستور می دهد بنده اش او را چنین راز و نیاز کند و لذا به رسولش وحی می کند که هر روز در نمازهای خود بگوید خدایا تنها تو را می پرستیم و تنها از تو مدد می جوئیم و این دلیل نمی شود که بگوئیم این سخن رسول خداست نه خدا بلکه همین جملات نیز توسط جبرئیل بر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم نازل گشته است و او نیز عین همان عبارت را بدون کوچک ترین تغییر به مردم ارائه نمود .
بنابراین، خداوند راه درست عبادت را به بنده اش توسط رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم یاد داده است که عبادت درست و هدایت آفرین این است که حتی الفاظش نیز از سوی خداوند متعال و از طریق وحی باشد و پیامبر اسلام حتی در این اندازه نیز از خود دستوری ندهد .

__________________________________________

پاورقی:

1. نجم : 6-1 .
2. حاقه : 46-42 .
3. – معرفت، محمد هادی، علوم قرآنی، (قم، مؤسسه فرهنگی تمهید، 1380)، ص 345.
4. رک: طور : 33 . بقره : 23 . هود : 13 . یونس : 38 .
5. طور : 33
6. هود : 13
7. یونس : 38 و بقره : 23 .
8. اسراء : 88 .
9. -عبدالله جوادی آملی، تفسیر موضوعی قرآن کریم، (قم، اسراء، 1378)، ج 1، ص 176.
10. – معرفت، محمد هادی، علوم قرآنی، ص 57.
11. توبه :6
12. یونس : 15 .
13. قیامت : 18-16
14. – حسینی، موسی، مجله پژوهشهای قرآنی، وحیانی بودن الفاظ قرآن، (سال ششم، شماره 22 و 21، ص 233 .

منبع: نزم افزار پاسخ