پرسش : معاشرت با کسی که خمس نمی‏دهد چه حکمی دارد؟

پرسش : معاشرت با کسی که خمس نمی‏دهد چه حکمی دارد؟

کد سوال : 14304

موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق

پرسش : معاشرت با کسی که خمس نمی‏دهد چه حکمی دارد؟

پاسخ : اگر به خانه کسی می‏رویم که خمس نمی‏دهد، در صورتی که ندانیم چیزهایی که در آن تصرّف می‏کنیم(مانندغذا) مورد تعلّق خمس است یا نیست، تصرّف در آنها اشکالی ندارد، و اگر یقین داریم که به آنها خمس تعلّق گرفته است تنها در صورتی می‏توانیم در آنها تصرّف کنیم که از مجتهد جامع الشرائط(مانند مرجع تقلید) است برای تصرّف در آنها اذن گرفته باشیم. « بخش پاسخ به سؤالات »

کد سوال : 14305

موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق

پرسش : آیا به پولی که خمس آن داده شده است، خمس تعلّق می‏گیرد؟

پاسخ : پولی که خمس آن پرداخت شده است، خمس ندارد و اگر از باقیمانده آن سودی حاصل شود و آن سود در یک سال خمسی خرج نشود باید خمس آن را پرداخت. « بخش پاسخ به سؤالات »

کد سوال : 14306

موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق

پرسش : آیا می‏توان در منزل کسی که خمس نمی‏دهد، مهمان شد؟

پاسخ : اگر وارد منزل کسی می‏شویم که می‏دانیم خمس آنچه می‏خواهیم تصرف کنیم، پرداخت نشده است، باید از حاکم شرع برای تصرّف در آن چیزها اجازه بگیریم. « بخش پاسخ به سؤالات »

کد سوال : 14307

موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق

پرسش : آیا باید خمس پولی را که پدر به فرزند می‏دهد پرداخت؟

پاسخ : به فتوای حضرت امام خمینی«رحمه الله» پولی که پدر به فرزند می‏دهد(می‏بخشد)، خمس ندارد. « بخش پاسخ به سؤالات »

کد سوال : 14308

موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق

پرسش : آیا مالی که پیدا شده خمس دارد؟

پاسخ : اگر کسی شی گران بهایی را پیدا کرد؛ مالک آن نمی‏شود و در صورت عدم مالکیّت خمس به آن تعلّق نمی‏گیرد. برای پیدا کردن صاحب چنین مالی باید تا یک سال در محلّ اجتماع مردم یافتن آن را اعلان کرد. برای آگاهی بیشتر در این باره می‏توان به رساله عملیّه مراجع تقلید مراجعه کرد. « بخش پاسخ به سؤالات »

کد سوال : 14309

موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق

پرسش : فرزندی که پدرش خمس نمی‏دهد چه وظیفه‏ای دارد؟

پاسخ : کسی که در خانواده‏ای است که پدرش خمس مال خود را نمی‏پردازد، می‏تواند به نماینده مرجع تقلیدش مراجعه کند و مسئله را با او در میان بگذارد. « بخش پاسخ به سؤالات »

کد سوال : 14310

موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق

پرسش : آیا به کتاب خمس تعلّق می‏گیرد؟

پاسخ : به نظر حضرت امام خمینی«رحمه الله» کتابی که خریده شده – اگر مورد نیاز باشد – خمس ندارد؛ اگر چه مطالعه نشده باشد. « بخش پاسخ به سؤالات »

کد سوال : 14311

موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق

پرسش : آیا کسی که خمس یا زکات مالش را نمی‏پردازد کافر است؟

پاسخ : در کتاب معتبر عروهالوثقی نوشته آیت اللَّه العظمی مرحوم سیّد محمّدکاظم طباطبائی یزدی«رحمه الله» – که بعد از آن بزرگوار بیش سی نفر از بزرگان علم و فقاهت از حدود صد سال قبل تاکنون این کتاب پرارزش را تصدیق، تحشیه کرده‏اند، درباره زکات چنین آمده است «…التی وجوبها من ضروریات الدین و منکره مع العلم به کافر…» و درباره خمس آمده است: «من کان مستحلاًّ لذلک کان من الکافرین». از این دو عبارت استفاده می‏شود که ندادن خمس و زکات صرفاً موجب کفر نیست و فقط انکار حرمت خوردن و تمرد از پرداخت موجب کفر است، البته با توجّه به شرایط آن که یکی از آنها «علم به وجوب» است. در عروه‏الوثقی در اوّل کتاب الزکاه بعد از جمله «و منکره مع العلم به کافر» چنین آمده است: «بل فی جمله من الاخبارانّ مانع الزکاه کافر» ولی به ظاهر این اخبار فتوا به کفر داده نشده و این اخبار را به قرینه دلایل دیگر توجیه کرده‏اند. در ضمن پرسش شما چنین آمده است: «آیا اسلام برای دریافت زکات از چنین فردی به زور متوسّل شده و با او وارد جنگ می‏شود.» پاسخ این است که اگر بدهکاران بدون عذر از پرداخت یا زکات تمرّدکنند، در صورتی که حاکم جامعه اسلامی صلاح به زور متوسّل خواهد شد. « بخش پاسخ به سؤالات »

کد سوال : 14312

موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق

پرسش : آیا اگر به کسی هزینه حجش را بدهند، مستطیع می‏شود؟ اگر مدّتی بعد، او خود مستطیع شود، آیا حج دوباره بر او واجب می‏گردد؟

پاسخ : کسی که مخارج حج را بدو بذل می‏کنند و او نیز می‏پذیرد، مستطیع می‏شود و چنانچه حج را به گونه درست انجام دهد، حج واجب خود را انجام داده است و اگر مثلاً سال بعد دارای توانایی مالی شود، دیگر حج بر او واجب نخواهد گشت. « بخش پاسخ به سؤالات »

کد سوال : 14313

موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق

پرسش : شرایط وجوب حج چیست؟ آیا اگر همسایه یا خویشاوند انسان گرسنه باشند، باز هم حج بر او واجب است؟

پاسخ : فریضه حج در تمام عمر یک بار بر انسان واجب می‏شود. از شرایط وجوب حج این است که انسان، – عاقل و بالغ و نیز مستطیع باشد؛ یعنی از توانایی بدنی و مالی رفتن و باز گشتن برخوردار باشد. او باید بتواند مخارج کسانی – مانند زن و فرزند و پدر و مادر – را که پرداخت خرجی آنان بر او واجب است، فراهم کند. برای آگاهی بیشتر در این باره به کتاب مناسک حج مرجع تقلید خود رجوع کنید. بنابر تعالیم اسلامی، شخص مؤمن باید همسایه و خویشاوند فقیر خویش را یاری کند و این از وظایف نخستین مسلمانان است که یکدیگر را دوست بدارند و در تمامی امور یار یکدیگر باشند، ولی این بدان معنا نیست که شخصِ مکلّف، وظیفه دارد هزینه حج واجب را به فقیران دهد، بلکه باید هم آنان را یاری دهد و هم حج را به جای آورد. حج کنگره‏ای عظیم است که مسلمانان از تمام نقاط جهان در مکّه گرد می‏آیند و از اوضاع و احوال شخصی و عمومی و سیاسی یکدیگر با خبر می‏شوند. اگر از این اجتماع پرشکوه به درستی بهره گرفته شود، اسلام سراسر جهان را تسخیر می‏کند و دستورهای ا نورانی‏اش در همه جا به کار می‏رَوَد و حتّی بسیاری از مشکلات شخص انسانها نیز رخت برمی‏بندند. « بخش پاسخ به سؤالات »

امیدوارم که پاسخ «پرسش : معاشرت با کسی که خمس نمی‏دهد چه حکمی دارد؟» را دریافت کرده باشید.

دکمه بازگشت به بالا