پرسش : خمس طلا را چگونه باید پرداخت؟

پرسش : خمس طلا را چگونه باید پرداخت؟

کد سوال : 14324

موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق

پرسش : خمس طلا را چگونه باید پرداخت؟

پاسخ : معیار در پرداخت خمس طلا، ارزش آن در زمانی است که خمس به آن تعلق می‏گیرد(یعنی سر سال خمسی)؛ بنابراین اگر بخواهیم خمس قیمت آن را بپردازیم، باید قیمت زمان تعلّق خمس را معیار قرار دهیم نه قیمت قبل از این زمان را ولی اگر در آن موقع خمس را نپرداختیم و قیمت آن تنزّل کرد باید معیار را قیمت زمانی قرار دهیم که خمس واجب شده است. « بخش پاسخ به سؤالات »

کد سوال : 14325

موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق

پرسش : آیا به پولی که پدر آن را به نام فرزند ذخیره کرده است، خمس تعلق می‏گیرد؟

پاسخ : اگر پولی که پدر به اسم فرزند ذخیره کرده است ملک خود اوست و ملک فرزند نیست، پرداخت خمس آن بر عهده پدر است و اگر آن را به فرزند بخشیده است به نظر حضرت امام«رحمه الله» خمس به آن تعلّق نمی‏گیرد. « بخش پاسخ به سؤالات »

کد سوال : 14326

موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق

پرسش : لزوم برائت در مکّه چیست؟

پاسخ : نخست نکته‏ای مهم را یادآور می‏شویم: اوّل، این که برای راه یافتن به پاسخ این پرسش که حج باید بر چه گونه انجام شود و آیا برائت در حج لازم است یا خیر باید یا انسان، خود، مجتهد باشد و یا از مجتهد جامع‏الشرایط تقلید کند. دوم، این که برائت در مکّه بنابر نظر حضرت امام خمینی«رحمه الله» واجب است و کسانی که از ایشان تقلید می‏کنند، باید به این حکم عمل کنند. اینک، پرسشهایی چند مطرح است که البته پاسخ تفصیلی آنها در صلاحیّت مرجع تقلید است. خداوند می‏فرماید: «وأذ ان من اللَّه و رسوله إلی النّاس یوم الحجّ الأکبر انّ اللَّه برئی من المشرکین و رسوله؛ آیا رسولش فقط از مشرکین زمان خود بیزار بود یا اختصاص به زمان خاصّی ندارد؟ آیا این اعلام فقط از ناحیه پیامبر در زمان خود او است و یان حکم حکمی است اختصاصی مربوط به نماینده پیامبر که اعلان برائت پیامبر را به مشرکان آن روز برساند یا چون احکام اسلام اختصاص به زمانی ندارد این حکم در زمانهای دیگر هم هست؟ آیا دفاع از مسلمانان محروم مستضعف که در برابر ظالمان قرار گرفته‏اند لازم است یا خیر؟ آیا اجتماع در مکّه در این جهت یعنی در این دفاع هیچ نقشی ندارد یعنی با وجود اینکه مسلمانان و شیعیان در جهان در زیر چنگال ظالمان از کفّار گرفتارند و ما می‏توانیم از اجتماع مکّه برای روشنگری مسلمانان و بیدادگری آنان استفاده کنیم و بی‏تفاوت اعمال حج را انجام دهیم و بگذاریم آیا این صحیح است؟ آیا این حدیث که کسی که صبح کند و اهتمام به امور مسلمانان نداشته باشد مسلمان نیست این مورد را شامل نمی‏شود؟ آیا این حدیث که کسی که بشنود صدای کسی را که به مسلمانان استغاثه می‏کند او را پاسخ نگوید مسلمان نیست این مورد را شامل نمی‏شود؟ آیا این که خداوند فرموده: «لیشهد وامنافع لهم…؛ تا(مردم یا مؤمنان در حج) به جایگاههایی که برای آنان سود و نفع دارد حضور پیدا کنند» آیا این اجتماع مسلمانان و این کنگره عظیم حج هیچ ارتباطی با مسائل سیاسی مسلمانان ندارد که مسلمانان مشکلات خود را آنجا با یکدیگر مطرح کنند و دشمنان خویش را معرّفی کنند و برای کیفیّت دفاع از خود و از بین بردن دشمنان اسلام می‏باشند سخنی بگویند و مذاکره‏یی انجام دهند؟ اگر کسی بگوید نباید راه‏پیمایی برای برائت کرد این سؤالات را چگونه پاسخ می‏گوید؟ « بخش پاسخ به سؤالات »

کد سوال : 14327

موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق

پرسش : آیا این فکر که گاهی انسان هم فکر می‏کند مجبور آفریده شده درست است؟ بعضی از شواهد چنین نشان می‏دهند.

پاسخ : همانطور که مطالعه زندگی نشان می‏دهد ما در بعضی از چیزها مجبوریم برای مثال ما با اختیار خود نمی‏آئیم و بدون اختیار هم می‏رویم و مرگ را تسلیم می‏شویم اما در مقابل چنین چیزهایی، ترکیب شکفت استعدادهای انسان است که در شرایط متفاوت تصمیم می‏گیرد و مختار عمل می‏کند. یعنی ما از شرائط تأثیر می‏گیریم اما محکوم نیستیم. حاکم بر شرائط اراده انسان است توضیح این موضوع این است که وقتی تصمیم به کاری می‏گیریم، فکر راههای متعددی را پیش پای انسان می‏گذارد و سپس عقل به میدان می‏آید و راههای پیشنهاد شده را ارزیابی می‏کند سپس غریزه متعهد طلبی ما را به سوی بهترین راهی که تشخیص داده‏ایم رهنمون می‏کند و این یک سیر انتخابی است نه اجباری. « بخش پاسخ به سؤالات »

کد سوال : 14328

موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق

پرسش : چگونه باید اراده را تقویت کرد؟

پاسخ : اراده، اگر بررسی و تحلیل شود معلوم می‏گردد که یک کیفیّت روحی است که تکیه بر مقدّمات روحی و فکری دارد یعنی وقتی یک چیز مطلوب آدمی می‏شود و انسان ارتباط سودمند آنرا درک می‏کند سپس عشق و علاقه برانگیخته می‏شود و آنگاه عضلات و اعضاء بدن تحریک شده و اقدام می‏کند که در اصطلاح می‏گوئیم اراده آن کار را نمود. پس آن چیزهایی که بتواند در انسان انگیزه‏ای درونی و قوی ایجاد کند اراده را هم تقویت می‏کند. ایمان، در این صورت اوّلین تقویت کننده اراده است و این است که می‏بینیم ایمان چه صحنه‏های شگرفی در تاریخ انسان آفریده است البته مصداق اصلی همان ایمان به خداست امّا ایمان به مقصد و هدف هم تأثیر بسزایی دارد. 2. تمرین در یک موضوع تقویّت اراده را به دنبال دارد. مثلاً روزه خود تمرینی برای مقابله با امیال و احیاء قدرت اراده است. 3. کتابهایی تحت همین عنوان موجود است که تستهایی را ارائه نموده‏اند. باید مراجعه و مطالعه گردد. « بخش پاسخ به سؤالات »

کد سوال : 14329

موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق

پرسش : آیا کسی که نمازها و روزه‏هایش را به جا می‏آورد ولی خمس یا زکات نمی‏دهد کافر است؟ این چگونه با آیه «فَمَن یَعمَل مِثقالَ ذَرّهً خَیراً یَرهُ» سازگار است؟

پاسخ : مؤمنی که نمازها و روزه‏هایش را به طور صحیح به جا می‏آورد ولی مثلاً زکات یا خمس نمی‏دهد، از نظر وظایفی که آنها را به جا آورده استحقاق عقاب ندارد، ولی ندادن خمس و زکات معصیت بزرگی است که باعث استحقاق کیفر است. با این وصف، کلیّت آیه «فَمَن یَعمَل مِثقالَ ذَرَّهً خَیراً یَرهُ» محفوظ است. امّا باید توجّه داشت که با وجود انجام معصیت، کارهای نیک مانند نماز و روزه مورد قبول درگاه الهی واقع نمی‏شود؛ زیرا شرط قبول اعمال داشتن تقوا است و گناهکار متقی نیست تا اعمال او در درگاه الهی پذیرفته شود. « بخش پاسخ به سؤالات »

کد سوال : 14330

موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق

پرسش : آیا به وجوب خمس در قرآن اشاره شده است؟

پاسخ : اوّلاً: به خمس در قرآن مجید اشاره شده است و به نظر می‏رسد روایاتی مربوط به خمس مبیّن و مفسّر آیه خمس باشند؛ ثانیاً: به فرض که در قرآن آیه‏ای درباره خمس نیامده باشد و امام صادق«علیه السلام» بیانگر حکم شرعی خمس باشند، وقتی امامت و عصمت ایشان براساس دلیل و برهان، ثابت باشد، چه فرق می‏کند که پیامبر حکم شرعی خمس را بیان کند یا امام صادق«علیه السلام»؟. « بخش پاسخ به سؤالات »

کد سوال : 14331

موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق

پرسش : آیا می‏توان با پولی که خمس به آن تعلّق گرفته است لباس خرید و با آن نماز خواند؟

پاسخ : اگر با عین پولی که به آن خمس تعلّق گرفته است لباس خریداری و با آن نماز خوانده شود، نماز باطل است. « بخش پاسخ به سؤالات »

کد سوال : 14332

موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق

پرسش : آیا به ارث خمس تعلّق می‏گیرد؟

پاسخ : پرداخت خمس مالی که به ارث رسیده است واجب نیست، مگر اینکه بدانیم مورد تعلّق خمس بوده و خمس آن داده نشده است یا ارثی که گمان آن را نداشته است. « بخش پاسخ به سؤالات »

کد سوال : 14333

موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق

پرسش : آیا به وسیله جهیزیّه نیت خمس تعلق می‏گیرد؟

پاسخ : وسیله‏ای که از عنوان و موضوع جهیزیّه بودن خارج شده است، در صورتی که خارج از مؤونه سال و یا خارج از شان خانواده باشد، دارای خمس است. « بخش پاسخ به سؤالات »

امیدوارم که پاسخ «پرسش : خمس طلا را چگونه باید پرداخت؟» را دریافت کرده باشید.

دکمه بازگشت به بالا