پرسش : علّت پیدایش جرائم و گناهان و مبداء خلافکاریها در انسان چیست؟

پرسش : علّت پیدایش جرائم و گناهان و مبداء خلافکاریها در انسان چیست؟

کد سوال : 14364

موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق

پرسش : علّت پیدایش جرائم و گناهان و مبداء خلافکاریها در انسان چیست؟

پاسخ : یکی از موجوداتی که از دیر زمان افکار دانشمندان را به خود جلب نموده و آنان را به مطالعه و بررسی وا داشته است انسان است انسان معجونی است که از نیروها و قوای مختلفی ترکیب یافته و غرایز بسیاری در نهاد وی آفریده شده است. در روان آدمی استعدادهای شگرف و قابل ملاحظه‏ای وجود دارد تا در پرتو بکار انداختن آنها مدارج عالی کمال را به پیماید، سرانجام به سعادت و خوشبختی واقعی که هدف از آفرینش وی بوده است نائل گردد. یکی از مسایل مهم روانی عبارت از تأثیر و پذیرش روح انسان است که عوامل خارجی از بیرون و عوامل درونی یعنی افکار و اندیشه‏های وی در درون او اثر می‏گذارد ولی در عین حال اثر گرفتن روح انسان هم می‏تواند بر اساس اختیار صورت گیرد. چه اینکه تربیت و پرورش صحیح روح انسان را نیرومند می‏کند و می‏تواند در سایه رهبری خود و راهنمائی انبیاء و جانشینان آنان راه صحیحی را انتخاب نموده و در آن گام بردارد و اجتماع طوری نیست که بتواند اختیار را از انسان سلب کرده و او را بی‏اختیار در دامن فساد و انحراف محیط افکنده و ناخود آگاه انسان را آلوده و گناهکار سازد و همچنین وسوسه‏های شیطان به اختیار انسان ضربه‏ای وارد نمی‏کند بلکه وسوسه شیطان در واقع پیشنهاد و دادن طرحی بیش نیست این انسان است که می‏تواند با بکار انداختن تصمیم قاطع و اراده آهنین و عزم خلل‏ناپذیر خود در سایه رهبری عقل و دین با همه عوامل فساد مبارزه کرده و با عمل کردن به دستورات و تعالیم دینی به سعادت و رستگاری جاودانی نائل گردد. شاهد زنده وجود برخی از افراد است که در محیطهای فاسد و ناپاک خویشتن را نگاه داشتند و علیرغم آلودگی محیط سلامت خویش را حفظ کردند و نه تنها از محیط رنگ نگرفتند بلکه تا سر حدّ امکان محیط را از فساد و انحراف پاک کردند. پس عوامل انحراف در دو مورد کلّی خلاصه می‏شوند: 1. بیرونی؛ 2. درونی. عوامل بیرونی: طاغوت‏ها، تشویق‏های آدمها و حرفها و جلوه‏های دنیا؛ عوامل درونی: شیطان و وسوسه‏های نفس. امّا همانطور که ذکر شد عوامل قوی مثبت نیز در درون (مثل اراده و ایمان، شناخت) و عوامل بیرونی مثل هدایت انبیاء و قانونها و تربیت آدمی را کنترل می‏کنند و اگر عوامل منفی نبود انتخاب منفی نبود انتخاب راه خیر و نیکی معنی و ارزش نداشت. « بخش پاسخ به سؤالات »

کد سوال : 14365

موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق

پرسش : گوش کردن رادیوهای بیگانه که مقاصد انحرافی دارند با چه ملاکی مجاز است؟

پاسخ : شخصی که قدرت فهم مسائل را به صورت عقلانی دارد و خیالات و احساسات بر او غالب نیست و تحت تأثیر اصطلاحات نو و زیبا ولی بی‏محتوا واقع نمی‏شود؛ گوش کردن به مطالب بیگانگان و از جمله رادیو انجیل اشکالی ندارد. امّا به طور کلّی باید از شگرد تبلیغاتی آنان آگاه باشیم که به طور ناخودآگاه تأثیر می‏گذارد. فرمول آنان دقیق اجرا می‏شود. جریان تأثیر سه مرحله است: 1.تبلیغ؛ 2. توجّه؛ 3. ادراک و تأثیر. امّا آنها مرحله توجّه را از آدمی می‏گیرند و شخص با حذف قدرت تأمّل خود از مرحله یک به دو یعنی تأثیر می‏رسد و خود بی‏خبر می‏ماند و این کار به کمک جاذبه‏های تبلیغی، موسیقی، بیان جذاب و روانکاوی ویژه انجام می‏شود. فتوای امام خمینی«رحمه الله» نیز در این باره مشروط به توانایی تحلیل و بررسی است. « بخش پاسخ به سؤالات »

کد سوال : 14366

موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق

پرسش : فساد و جنایت برخی افراد به خاطر سوء تربیت خانوادگی آنان است و اگر آنان پدر و مادر باسواد و آگاهی داشتند به فساد کشیده نمی‏شدند با این وصف، کیفر آنان چگونه خواهد بود؟

پاسخ : صحیح است که انحراف بیشتر افراد به خاطر سوء تربیت آنان است ولی باید توجّه داشت که خداوند به انسانها اختیار و آزادی داده است بنابراین هر کسی هر چند براساس سوء تربیت دارای اخلاق غیرصحیح باشد ولی همین قدر که دانست که کاری که می‏کند گناه و جنایت است و قدرت بر ترک آنرا داشت یعنی آن کار را با اراده و اختیار انجام داد متخلف و شایسته کیفر است و به حکم عقل اگر او را عقاب و کیفر کند براساس استحقاق و به مورد است. البته از آنجا که خداوند آگاه به قدر و اندازه‏هاست و حدود و توان و معذوریت را می‏داند، تخفیف(برای معذورین) تشدیدهایی برای مسئولین خواهد داشت که از فضل و کرم او مورد انتظار است. در قرآن می‏خوانیم: «لایکلف الله نفساً الا ما اتها؛ هر کس به اندازه‏ای که دارایی دارد مسؤول است.» « بخش پاسخ به سؤالات »

کد سوال : 14367

موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق

پرسش : تجربه نشان داده است اگر مراکز فحشا وجود داشته باشند فساد و جنایت توسعه نمی‏یابند! آیا به این دلیل وجودشان ضروری نمی‏نماید؟

پاسخ : اوّلاً؛ باید توجّه داشت کسانی که گرایش به فساد و انحراف دارند و جز هرزگی و بی‏بندوباری و نشاندن هوسهای خویش ایده و اندیشه‏ای ندارند رفتن به مراکز فساد آنان را از تجاوز باز نمی‏دارد دلیل آن وقوع این گونه حوادث و جنایات با وجود مراکز مذکور است. ثانیاً؛ زنان فاسدی که در آن مراکز بسر می‏برند مگر انسان نیستند؟ مگر آنان از احساسات و عواطف انسانی برخوردار نمی‏باشند مگر آنها دوست ندارند که در یک کانون خانواده از زندگی خانوادگی برخوردار باشند؟ چه عاملی آنان را به آنجا کشانده است؟ چرا باید یک دختر جوان پس از اینکه در اثر لحظه‏ای غلفت و اشتباه اغفال گردید برای همیشه از زندگی انسانی محروم باشد و هر ساعتی برای خاموش ساختن هوس افراد هرزه خویشتن را آماده سازد؟ آیا وجود این مراکز به سیه‏روزی و تیره‏بختی آنان کمک نمی‏کند؟ بر این اساس وجود مراکز فحشاء را باید در کنار صدها مفاسد دیگر دانست که باید با همه آنها مبارزه کرد و تمام آنها معلول پایین بودن سطح ایمان و اخلاق در جامعه است. در ضمن زنانی که در آن مراکز هستند از کجا تأمین شوند؟ آیا این هم مثل اجناس و ارادتی، وارد می‏شود؟ یا باید عدّه‏ای را فاسد کنیم. برای آنجا بفرستیم؟ این ساختن لجن و به روی خود مالیدن است. آن وقت مانند ابلهی خواهیم بود که چوب را در لجن فرو کرده و روی دیوار تمیز می‏نویسد لطفاً نظافت را رعایت کنید!!. « بخش پاسخ به سؤالات »

کد سوال : 14368

موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق

پرسش : علّت گرایش به فحشاء پنهان چیست؟

پاسخ : علّت آلودگی به فحشاء پنهان، ایمان ضعیف و معرفت اندک است و روشن است که در جامعه اسلامی وقتی تظاهر به فساد جرم محسوب می‏شود. مجرمین این جریان را مخفی می‏کنند. این موضوع در کلیت خویش اشکالی بر نظام اسلامی نیست. زیرا حکومت مأمور است که مظاهر آشکار فساد را جمع نماید. امّا افراد با آزادی و اختیار خود فساد پنهان دارند. البته نظام باید با برنامه‏ریزی جامع، علّت و اسباب ایجاد را حتی‏الامکان کمتر نماید. از آنجا که در دین بخشی از پرونده انسان مربوط به آن جهان است. مأمور به تجسس در امور خصوصی افراد نیستیم، مگر دست به شیوع فساد بزنند. « بخش پاسخ به سؤالات »

کد سوال : 14369

موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق

پرسش : چگونه می‏توان کسی را از خودکشی منصرف نمود؟

پاسخ : موارد زیر به ترتیب باید پیگیری شود: 1. انگیزه خودکشی کاملاً روشن شود. 2. اگر مشکلات مالی و بن‏بست‏های معیشتی باشد با ارتباط افراد خیّر راهگشایی شود. 3. اگر مشکلات خانوادگی ایجاد انگیزه نموده باشد با مشورت و هدایت و دلسوزی به سامان برسد. 4. در صورتی که معضل روحی در حدّ شدید و روانکاوانه باشد به روان‏پزشک مراجعه گردد. 5. امّا اگر ضعف روحی و عدم آگاهی به جوانب امر باشد باید با ذکر احادیث و آیات، بزرگی گناه و عقوبت آن را نشان داده و توضیح یابد که این کار مسئله را حل نمی‏کند. و در غالب گزارشات خودکشی که لحظاتی شخص زنده مانده است، اعتراف نمود که از این کار پشیمان شده است. در ضمن کار فکر درمانی این است که شخص را باید امیدوار نمود که هیچ مشکل و بن‏بستی نیست که حل نشود و تازه ضرورت غمها و غصه‏ها و نقش سازنده آن را در زندگی یادآور شویم. این رنجها ما را از وابستگی می‏رهاند و راه ترقّی روحی را باز می‏نماید. انسان باید یاد بگیرد که از مشکلات بهره برداری کند. با عزم رفتن از رنج و از غم هم می‏توان ره توشه برداشت هم می‏توان آسوده پر زد. ناامیدی از رحمت خداوند و لطف گسترده او گناه کبیره است. « بخش پاسخ به سؤالات »

کد سوال : 14370

موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق

پرسش : وقتی می‏بینیم موسیقی باعث صفای روح و اعتلای آن می‏باشد. این احادیث و مناهی چه معنایی دارد؟

پاسخ : آنچه در دین تحریم شده موسیقی غنایی است که مسلماً باعث کدورت روح و فساد می‏شود. چون مطرب بودن چنین آثاری را به دنبال دارد. و نهی در احادیث حتماً آثار خویش را دارد چنانکه فقر و نفاق و عدم اجابت دعا و فاجعه‏های ناراحت کننده و… را ذکر کرده‏اند. پس موسیقی به طور کلّی نفی نمی‏شود. امّا می‏توانیم حرکتمان را از جایی دیگر شروع کنیم. یعنی هنگامی که برای صفای روح عبادات، اعمال صالح، توسّل و نجوی صمیمانه با خدا بستر اساسی اعتلای روحی است، دیگر موسیقی پایی توانا برای رفتن نیست. چنانکه وقتی انسان اتومبیل سریع و راحتی برای رسیدن، به مقصد دارد از یک خر لنگ استفاده نمی‏کند. « بخش پاسخ به سؤالات »

کد سوال : 14371

موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق

پرسش : حرکات تبلیغی و سازنده مانند آنچه مؤسسه (در راه حق) انجام می‏دهد، منافاتی با این باورها ندارد که باید فساد زیاد شود تا مصلح«علیه السلام» ظهور نماید؟

پاسخ : 1. بعضی حرفها به عنوان احادیث مشهور ندارند امّا هرگز دقّت در کلام اصلی نشده است. جمله پیامبر اکرم«صلی الله علیه وآله» یا ائمه«علیهم السلام» خبر از یک واقعیّت محتوم است که می‏فرماید: «ثلاث الارض قسطاً و عداً بعد ما سلئت ظلماً و جوراً» آن موجود«علیه السلام» زمین را پر از عدل و داد می‏کند بعد از آن که از ظلم و جور پر شده باشد. این خبر هرگز در مفهوم خود چنین چیزی ندارد که ما نیز عامل فساد باشیم. بلکه برعکس براساس آیات و روایات صریح جمعیتی از صالحین و مصلحین باید امام«علیه السلام» را یاری کنند و فاسدین مفسدین از مرد(23) نابود می‏شوند. و در روایتی امام صادق«علیه السلام» تصریح می‏فرمایند که دوست ندارید در 13 بقیه باشید؟ یعنی سعی کنید در بین آن صالحین باشید که هلاک نشوید. 2. دستور به تبلیغ و کارهای سازنده جزء کارها بلکه تمام مقصد امام زمان«علیه السلام» است. قومی که مصلح را می‏طلبد باید خود صالح باشد. پس هیچ دلیلی ندارد که ما جزء پرکنندگان ظلم و ستم باشیم. زیرا هلاکت خود را به دست خود اجرا کرده‏ایم. و تازه مسئولیّت مسلمانان که پیرو موعودند«علیه السلام» بیشتر است. « بخش پاسخ به سؤالات »

کد سوال : 14372

موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق

پرسش : فلسفه تحریم موسیقی چیست، چون ما با مراجعه به خویش تأثیر بدی احساس نمی‏کنیم؟

پاسخ : 1. موسیقی به طور عام تحریم نشده است بلکه نوع غنایی یعنی طرف انگیز که حالت رقص و خوشیهای شهوت آلود را انتقال می‏دهد و عمدتاً در نوارهای مبتذل و غیرمجاز مصداق دارد حرام اعلام شده و صدای مشکوک، تحریمی ندارد. 2. ملاک تحریم احساس ما نیست. قانون گذار مسکریت کسی است که با توجّه به تمامی نظام هستی و روابط حاکم بر انسان و جهان، ضوابطی را وضع نموده بسیاری از چیزها تأثیر غیرمستقیم و به صورت غیر محسوس دارند که در صورت استمرار، نتیجه می‏بخشد. چنانکه شخصی به حضرت موسی«علیه السلام» گفت من مردی گناهکارم امّا عقوبتی در زندگی نداشته‏ام. حضرت فرمودند: همین که دلت سیاه شده و از توبه غافل گشته‏ای کم عقوبتی نیست و اتّفاقاً یکی از آثار غنا همین تضعیف ایمان و عفاف ذکر شده و دلیل آن استفاده غرب و دشمنان انقلاب در قالب فرهنگ مهاجم و از کانال موسیقی فاسد با محتوای کاملاً حساب شده عرضه می‏گردد. « بخش پاسخ به سؤالات »

کد سوال : 14373

موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق

پرسش : مطالعه کتابهایی که توسط دانشمندان غربی نوشته می‏شود، نیاز به مشورت دارد؟

پاسخ : مطالعه یکی از عواملی است که روح و فکر انسان را تغذیه می‏کند و عقاید انسان را بنیان می‏نهد از این رو فوق‏العاده باید نسبت بدان اهتمام ورزید و سعی کرد تا این غذای فکری و روحی مسموم نباشد، همانگونه که غذای مسموم بدن انسان را دستخوش ناراحتی می‏سازد و اعتدال مزاج را متوقّف می‏کند غذای فکری مسموم(مطالب نادرست اعتقادی و فکری) فکر و روح انسان را گمراه و منحرف ساخته و احیاناً زمینه را برای انحراف اساسی و در نتیجه بدبختی ابدی و همیشگی انسان فراهم می‏آورد. از این رو در احادیث آمده: «من اصغی الی ناطق فقد عبده… هر که گوش به سخن ناطق و گوینده‏ای فرا دهد وی را پرستیده است اگر گوینده سخنش از خدا باشد پرستش وی پرستش خدا است و اگر سخن گوینده شیطانی باشد پرستش شیطان خواهد بود.» و این بدان لحاظ است که استماع سخن حق یا باطل غذای فکری و روحی است و زمینه رشد یا سقوط انسان را عهده‏دار می‏باشد بر این اساس کتابی که انسان مطالعه می‏کند باید یا براساس راهنمایی متخصص دینی باشد تا استفاده از آن روح و فکر انسان را مسموم نکند و رشد معنوی و روحی و فکری به انسان بدهد بنابراین مطالعه کتابهای مختلفی که درباره مکتبهای مختلف فکری و عقیدتی نوشته شده برای کسانی که هنوز عقاید آنان براساس استدلال و منطق تحکیم و استوار نشده است زیان مند و خطرناک است و از مطالعه این گونه کتابها پیش از آموزش عقاید و تعالیم دینی باید اجتناب ورزید و یا مطالعه خویش را تحت مراقبت و نظر یک متخصص دینی که از مکتبهای غربی بطور کامل آگاهی دارد قرار داد. به هر صورت باید مسلح به اصول نقد باشیم، یا از کسی که توانمندی نقد دارد استفاده کنیم. اکنون تنوع افکار و اندیشه‏ها حجم زیادی را تشکیل داده‏اند که تشخیص سره از ناسره را مشکل نموده است. « بخش پاسخ به سؤالات »

امیدوارم که پاسخ «پرسش : علّت پیدایش جرائم و گناهان و مبداء خلافکاریها در انسان چیست؟» را دریافت کرده باشید.

دکمه بازگشت به بالا