پرسش : آیا این استدلال که گفته می‏شود خداوند در درون هر انسانی نیازهایی قرار داده است و برای هر نیازی، هم راه شرعی و هم غیرشرعی وجود دارد که باید هر نیازی تنها از راه شرعی ارضا شود در مورد موسیقی هم مصداق دارد یا خیر و اگر دارد چرا موسیقی حرام است؟

پرسش : آیا این استدلال که گفته می‏شود خداوند در درون هر انسانی نیازهایی قرار داده است و برای هر نیازی، هم راه شرعی و هم غیرشرعی وجود دارد که باید هر نیازی تنها از راه شرعی ارضا شود در مورد موسیقی هم مصداق دارد یا خیر و اگر دارد چرا موسیقی حرام است؟

پاسخ : آنچه تحریم شده است غنا می‏باشد. غنا به نوعی از موسیقی گفته می‏شود نه همه انواع آن. غنا آن نوع از موسیقی طرب انگیز است که حالت رقص و خوشیهای شهوت‏آلود را تحمیل می‏کند به طور یقین می‏توان موسیقی‏های مبتذل قبل از انقلاب و آنچه اکنون به عنوان نوارهای غیرمجاز، پخش می‏شود و عمدتاً در خارج از کشور یا به طور غیرقانونی در داخل پر می‏شود از عناوین غنای حرام دانست. چنانکه در فتاوی مراجع تقلید آمده است آنچه هم برای مکلّف مشکوک باشد حرمت ندارد. قرآن خود دارای موسیقی خاص است مداحی مدّاحان که بسیار زیبا دلها را به سوی ائمه اطهار«علیهم السلام» جلب می‏کنند و حزن و شادی تأثیر واقعی دارند از نوعی موسیقی و حتّی قانونمندی برخوردارند. و تحریم نشده‏اند و همان طور که در سؤال آمده است، مکتب مترقّی ما تأمین نیازهای انسان را در همه ابعاد در نظر گرفته است و آنچه درباره موسیقی حرام گفته شده و ضایع کننده ایمان و تضعیف کننده عفاف است حتمی است و دلیل آن مثل روز روشن است. چون بخش عظیمی از مقاصد فرهنگ مهاجم و فاسد از راه موسیقی غنایی انجام می‏شود. « بخش پاسخ به سؤالات »

امیدوارم که پاسخ «پرسش : آیا این استدلال که گفته می‏شود خداوند در درون هر انسانی نیازهایی قرار داده است و برای هر نیازی، هم راه شرعی و هم غیرشرعی وجود دارد که باید هر نیازی تنها از راه شرعی ارضا شود در مورد موسیقی هم مصداق دارد یا خیر و اگر دارد چرا موسیقی حرام است؟» را دریافت کرده باشید.

دکمه بازگشت به بالا