مادر حضرت ابراهیم که بود؟

پرسش: 

مادر حضرت ابراهیم که بود؟

پاسخ: 

متأسفانه یکی از آسیب های مسایل تاریخی آن است، که از شفافیت برخوردار نیست و ابهام دارد. زندگی نامه حضرت ابراهیم نیز از این وضع جدا نبوده و دچار همین مشکل شده، زندگی نامه‌ او ـ به رغم آن که یکی از پیامبران اولوالعزم است ـ ابهام دارد؛ از این رو مورخان و سیره‌نگاران درباره پدر او اختلاف نظر دارد،1 که آیا پدر او آذر است2 یا تارخ،3 چنان که از مادر او سخن به میان نیاورده اند. با تحقیقاتی که انجام شد، مشخص نشد، که مادر او چه کسی بوده است. اما باید به این نکته توجه کرد، که انسان باید به پرسش هایی بپردازد، که برای او و دیگران مفید باشد. پرسش هایی مانند این که مادر حضرت ابراهیم(ع) چه کسی است، اهمیت چندانی نداشته و مشکل علمی خاصی را حل نمی کند. 1. دائره المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، 1374ش، ج‏2، ص 498-506. 2. همان؛ ابن هشام، السیره النبویه، تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم الأبیاری و عبد الحفیظ شلبی، بیروت، دار المعرفه، بی تا، ج‏1، ص 3. (نرم افزار نورالسیره) 3. همان، طبری، تاریخ الأمم و الملوک(تاریخ طبری)،تحقیق محمد أبوالفضل ابراهیم، بیروت، دار التراث، چ دوم، 1387ق، ج1، ص233. (نرم افزار نورالسیره)

ما به «مادر حضرت ابراهیم که بود؟» پاسخ دادیم.

دکمه بازگشت به بالا