دختری 19 ساله پشت کنکوری و محروم از نعمت پدر هستم و سرپرست خانواده برادرم می‌باشد. می‌خواهم با پسری 21 ساله که مدرک سوم راهنمایی دارد و دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد ازدواج کنم. نظر شما چیست؟ چگونه می‌توانم مشکلات او را برطرف کنم لطفا چند کتاب در مورد ازدوا

پرسش: 

دختری 19 ساله پشت کنکوری و محروم از نعمت پدر هستم و سرپرست خانواده برادرم می‌باشد. می‌خواهم با پسری 21 ساله که مدرک سوم راهنمایی دارد و دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد ازدواج کنم. نظر شما چیست؟ چگونه می‌توانم مشکلات او را برطرف کنم لطفا چند کتاب در مورد ازدوا

پاسخ: 

هدف نهایی از آفرینش انسان، تقرّب به خدا و رسیدن به کمال مطلوب است و آفرینش انسان به گونه‌ای است که زن و مرد مکمل یکدیگر باشند. هر کدام بدون دیگری ناقص است و نمی‌تواند به کمال مطلوب برسد. از این رو لازم است زن و شوهر از صفات و ویژگی‌هایی برخوردار باشند تا بتوانند ضعف و کاستی یکدیگر را جبران کنند و احساس خوشبختی و موفقیت در ازدواج داشته باشند. پرسش شما بیانگر این حقیقت است که فرد مورد نظر شما شرایط لازم برای یک شریک زندگی و تکمیل کننده در زندگی سعادتمندانه را ندارد و برای ازدواج از ویژگی‌های لازم برخوردار نیست. ازدواج شما با وی در چنین شرایطی باعث پشیمانی می‌گردد، زیرا علاوه بر بدبینی از افسردگی روحی، احساس حقارت، عدم خودباوری، نداشتن قدرت تصمیم‌گیری، فقر محبّت و فقدان شخصیت اجتماعی رنج می‌برد. مهم‌تر آن که نگاه خانواده‌اش نسبت به وی، تحقیر و توهین‌آمیز است. آیا با این همه ضعف‌ها و مشکلات باز انتظار دارید که با ازدواج با وی به خوشبختی و موفقیت نایل گردی؟ نمی‌گوییم چنین چیزی امکان ندارد، بلکه خطری است که غالباً نتیجه مثبت نداده است. شما که از نعمت سرپرستی پدر محروم هستید، تکلیفی در برابر او ندارید و دلسوزی‌های شما ـ اگر به عمل و ارتباط منتهی شود ـ خردورزانه نیست. چگونه توقع عزّت و سربلندی را می‌توانی از ازدواج با او داشته باشی وقتی او حتی در خانواده خویش احترام و عزت و محبوبیتی ندارد و به او اعتنایی نمی‌شود؟ آیا تا کنون دیده یا شنیده‌ای که زن سعادتمند همسر لایقی در کنارش نباشد؟ بنابراین، ازدواج با وی به مصلحت شما نیست و برای ارتباطتان با ایشان هیچ دلیلی وجود ندارد. در مورد ازدواج و انتخاب همسر و روابط دختر و پسر،‌کتاب‌های زیر معرفی می‌گردد: 1ـ جوانان و انتخاب همسر، نویسنده علی‌اکبر مظاهری، مقدمه از استاد جعفر سبحانی، انتشارات پارسایان. 2ـ تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر در ایران، نویسنده علی‌اصغر احمدی، انتشارات انجمن اولیا و مربیان. 3ـ جوان و تشکیل خانواده، نویسنده: استادان طرح جامع آموزش خانواده، انتشارات انجمن اولیا و مربیان.

ما به «دختری 19 ساله پشت کنکوری و محروم از نعمت پدر هستم و سرپرست خانواده برادرم می‌باشد. می‌خواهم با پسری 21 ساله که مدرک سوم راهنمایی دارد و دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد ازدواج کنم. نظر شما چیست؟ چگونه می‌توانم مشکلات او را برطرف کنم لطفا چند کتاب در مورد ازدوا» پاسخ دادیم.

دکمه بازگشت به بالا